RENAULT: OSTATNIA SZANSA NA WYJAZD DO FRANCJI

Jeszcze tylko przez dwa tygodnie uczniowie szkół podstawowych mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, organizowanym w ramach 12. edycji programu Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.

Autorzy najciekawszego projektu pojadą na międzynarodowy finał do Parku EuroDisneyland pod Paryżem.

Konkurs „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w całej Polsce, polega na zrealizowaniu lokalnej akcji promującej bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub/i ekologiczne formy transportu. Termin nadsyłania projektów konkursowych został przedłużony do 15 marca 2012.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy jak najszybciej wysłać:
• zgłoszenie swojej szkoły za pośrednictwem strony www.bezpieczenstwo.renault.pl;
• krótkie sprawozdanie opisujące zrealizowaną przez siebie akcję;
• dowolną formę dokumentacji akcji w postaci obrazu (np. plakat, ulotka, kolaż zdjęć), utworu audio (np. piosenka, audycja radiowa) lub video (np. reportaż, teledysk).

Nadesłane na konkurs projekty oceni jury złożone z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Instytutu Transportu Samochodowego, patronów medialnych i organizatorów. Jury zakwalifikuje do kolejnego etapu 5 grup, a także przyzna 25 wyróżnień. Najlepsza piątka będzie rywalizować o nagrodę główną podczas krajowego finału konkursu, który odbędzie się w kwietniu 2012 w Warszawie.

Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd zwycięskiej grupy w czerwcu 2012 na międzynarodowy finał do Francji. Podczas finału zostanie wręczona nagroda specjalna za najlepszą kampanię zrealizowaną spośród wszystkich państw uczestniczących w konkursie organizowanym w ramach programu Renault. Zwieńczeniem spotkania będzie wycieczka do Parku EuroDisneyland pod Paryżem.

Więcej szczegółów związanych z konkursem, w tym poradnik i regulamin, znajduje się na stronie internetowej www.bezpieczenstwo.renault.pl.