RENAULT: PROGRAM EDUKACYJNY Z ZAKRESU TRANSFORMACJI CYFROWEJ

renault-kszt1

Fundacja Grupy Renault i ESSEC Business School z myślą o kształtowaniu przyszłych liderów cyfrowej transformacji, uruchamiają od przyszłego roku akademickiego program doskonalenia w obszarze technologii cyfrowych.

Przyczyni się on również do pogłębienia wiedzy studentów w tak komplementarnych dziedzinach jak strategia, zarządzanie, handel międzynarodowy, marketing i finanse międzynarodowe.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

W ramach specjalizacji objętej programem Specialised Master Strategy & Management of International Business (SMIB), nacisk dydaktyczny położony jest na rozwój umiejętności kierowania wszelkimi aspektami procesu transformacji cyfrowej – od danych klientów po cyfryzację łańcucha dostaw, usług i produkcji w międzynarodowym i wielokulturowym otoczeniu.

renault-kszt3

W ramach partnerstwa Fundacja Renault i ESSEC Business School co roku przyjmują grupę 15-18 stypendystów wybranych przez Szkołę i Fundację Renault z wykorzystaniem sieci zagranicznych uczelni partnerskich.

Fundacja Renault oferuje stypendystom:
– pokrycie kosztów czesnego i ubezpieczenia społecznego;
– miesięczną dopłatę do kosztów zakwaterowania i wyżywienia;
– organizację i finansowanie wyjazdu studyjnego na terenie Europy oraz seminarium z wiedzy o Grupie Renault;
– dofinansowanie kosztów podróży z kraju pochodzenia do kampusu.

renault-kszt2

– Zaangażowanie społeczne Fundacji Renault na rzecz dostępu do edukacji w wielu krajach to wartość bliska nam od lat, którą realizujemy poprzez nasze inicjatywy w ramach Ośrodka Równych Szans – Centre Egalité des Chances. Partnerstwo jest dla nas także szansą do zaoferowania studentom, poza międzynarodowym zarządzaniem, możliwości rozwijania wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie zarządzania technologicznego, cyfrowego oraz w obszarach związanych z mobilnością. W ten sposób pomagamy stypendystom osiągnąć pozycję lidera w ich organizacjach. Razem z Fundacją Renault opracowaliśmy unikatową ścieżkę dydaktyczną, która obejmuje różne aspekty – menadżerski, społeczny, ekonomiczny, biznesowy i cyfrowy – powiedział Felix Papier, zastępca dyrektora generalnego ESSEC Business School, który jest odpowiedzialny za programy przygotowujące do wykonywania zawodu.

– Wraz z rozwojem cyfrowej transformacji firm i pojawieniem się inteligentnych, autonomicznych samochodów, podmioty działające w branży muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami technicznymi, menedżerskimi, społecznymi, etycznymi, ekonomicznymi i prawnymi. Celem Fundacji Renault, która działa zgodnie z hasłem Mobilize w ramach strategii CSR Grupy, jest promocja integracji i zrównoważonej mobilności. W ten sposób fundacja włącza się w cyfryzację przemysłu. Kształci nowe pokolenia i przygotowuje do zawodów przyszłości, gwarantując jednocześnie dzięki przyznawanym stypendiom równe szanse i wsparcie studentów w ich karierze zawodowej – dodał Oliver Faust, dyrektor Fundacji Renault.

renault-kszt4

Szczegółowe informacje:

Program kształcenia Digital Transformation & Innovation Specialized Master trwa 12 miesięcy z podziałem na dwa trymestry zajęć prowadzonych w pełnym wymiarze godzin, po których następuje co najmniej czteromiesięczny staż.

Kryteria rekrutacji:
Tytuł master 2 lub bachelor 4 z zakresu inżynierii, nauk ścisłych, zarządzania, prawa, nauk politycznych, farmacji itp. Ewentualnie tytułu master 1 (dyplom) lub bachelor 3 oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe.
• Bardzo dobre wyniki w nauce przez całe studia, otwarte horyzonty i szerokie spojrzenie na sprawy międzynarodowe.
• Znajomość języka angielskiego > 850 (TOEIC), francuskiego > 550 (TFI) lub B2 (CEFR).
• Egzamin GMAT (Graduate Management Admission test) lub TAGE-MAGE.
• Studenci przede wszystkim uniwersytetów współpracujących z Fundacją Renault z Algierii, Brazylii, Chin, Korei Południowej, Francji, Indii, Japonii, Libanu, Maroka, Rumunii, Rosji i Turcji.
• Studenci w wieku poniżej 35 lat.