RENAULT: ROZPOCZYNA SIĘ 13. EDYCJA KONKURSU

Rozpoczyna się ogólnopolski konkurs pn. „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat. Zadanie polega na zorganizowaniu lokalnej kampanii, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub/i promocję ekologicznego przemieszczania.

Nagrodą główną jest kilkudniowy wyjazd zwycięskiej grupy do Francji i pobyt w Eurodisneylandzie pod Paryżem.

Konkurs „Twój pomysł, Twoja inicjatywa” jest organizowany w ramach 13. edycji programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” – jednej z największych i najdłużej działających kampanii tego typu na świecie. Poprzez udział w projekcie, dzieci mają szansę nie tylko zdobyć wiedzę z zakresu bezpiecznego i ekologicznego poruszania w ruchu drogowym, ale również mogą przyczynić się do pozytywnych zmian w swoim otoczeniu.

Zadanie konkursowe polega na zorganizowaniu lokalnej kampanii, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub/i promocję ekologicznego transportu. Akcja jest skierowana do dzieci w wieku 6-12 lat – szkół podstawowych, domów dziecka, domów kultury, itp. Grupa złożona z maksymalnie 10 osób i opiekuna może m.in. organizować happeningi, akcje ulotkowe i plakatowe, namawiać dorosłych do ekologicznych dojazdów, informować o problemach lokalne władze i media, a także pozyskiwać fundusze na zmiany
w infrastrukturze wokół szkoły. Dzieci mają pełną dowolność jakie działania przeprowadzą w ramach swojej kampanii.

– Konkurs „Twój pomysł, Twoja inicjatywa” pozytywnie oddziałuje na rozwój dziecka, które potrzebuje wielu różnych zabaw, aktywności, ale też uczestnictwa i możliwości wpływu na życie dorosłych. To ważny projekt, dzięki któremu jego uczestnicy uczą się dbania nie tylko o swoje potrzeby, ale także biorą odpowiedzialność za otoczenie, co jest niezwykle istotne w rozwoju społecznym dzieci – uważa Piotr Mosak, psycholog wychowawczy, ekspert programu Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.

 

 

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy do 1 marca 2013 r. wysłać:
– zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej programu www.bezpieczenstwo.renault.pl;
– sprawozdanie podsumowujące wszystkie zrealizowane działania;
– dokumentację w formie kroniki lub wideoreportażu, obrazującą zorganizowaną kampanię.

Nadesłane na konkurs projekty oceni jury złożone z przedstawicieli organizatora oraz instytucji wspierających program Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji i Instytutu Transportu Samochodowego.

Jury zakwalifikuje do krajowego finału, który odbędzie się w kwietniu 2013 w Warszawie, 5 grup, a także przyzna 25 wyróżnień. Nagrodą główną w konkursie jest kilkudniowy wyjazd do Francji oraz pobyt w Eurodisneylandzie pod Paryżem. Zwycięska grupa weźmie także udział w międzynarodowym spotkaniu laureatów konkursu „Twój pomysł, Twoja inicjatywa” z całego świata.

W zeszłorocznej edycji konkursu zwyciężył Szkolny Klub Bezpieczeństwa „Pancernik” ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku pod opieką nauczycielki Teresy Zielonki. Ich kampania pn. „Pasy. Odblaski. Chodnik” była skierowana do mieszkańców dzielnicy Zebrzydowice w Rybniku, rodziców i dzieci w wieku 6-13 lat oraz lokalnych władz i mediów.

Jej celem było uświadamianie dzieciom i kierowcom konieczności zapinania pasów, dzieciom i dorosłym konieczności noszenia odblasków, a władzom miasta, że przy ich szkole potrzebny jest chodnik. W wyniku podjętych przez uczniów działań – m.in. happeningów i zebraniu podpisów pod petycją, w projekcie budżetu Rybnika na rok 2012 zostały zarezerwowane środki finansowe na wykonanie projektu przebudowy ulicy przy ich szkole, aby była bezpieczniejsza.

Wszystkie szczegóły związane z konkursem „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, w tym regulamin i poradnik, znajdują się na stronie www.bezpieczenstwo.renault.pl.

Zobacz także: RENAULT: SUKCES POLSKICH UCZNIÓW WE FRANCJI.