RENAULT: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Renault 1_54487

W 2013 r. Renault zainwestowało 12 milionów euro w 330 akcji obywatelskich, z czego 75 procent było darowiznami finansowymi, a reszta – pomocą w formie mecenatu kompetencji oraz darami w naturze (w postaci sprzętu, samochodów itd.).

Działania te wpisują się w cztery osie strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa: różnorodność (9 proc.), edukacja (39 proc.), bezpieczeństwo (26 proc.), trwała mobilność dla wszystkich (13%) oraz pozostałe (13 proc.). Geograficznie: 56 proc. akcji odbyło się w regionie europejskim (w tym we Francji), 27 proc. – w regionie obu Ameryk, 5 proc. – w regionie Azji
i Pacyfiku, 2 proc. – w regionie Eurazji i 10 proc. – w regionie eurośródziemnomorskim i Afryce.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI


Aby zbierać prośby o wsparcie projektów realizowanych w interesie publicznym, promujących solidarność lub zaangażowanie obywatelskie, Renault uruchomiło na stronie internetowej specjalny interfejs przeznaczony do tego celu. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, ochotnicy oraz pracownicy Renault mogą za jego pośrednictwem przesyłać proponowane projekty.

Wszystkie wnioski są analizowane, a następnie spośród nich komisja ds. CSR Renault, złożona z przedstawicieli personelu, działu prawnego, działu komunikacji i działu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz różnych regionów, wybiera te, którym Renault udzieli wsparcia. W 2013 r. zebrano około 300 wniosków o wsparcie dla projektów we Francji lub w innych krajach.

Renault 2_54486

PRZYKŁADY
* Trwała mobilność dla wszystkich:
– Korea Południowa: stacje benzynowe, na których organizowane są szkolenia z zakresu ekojazdy, zainicjowane przez Renault Samsung Motors;
– Francja: minibus dla zwiększenia zatrudnienia na Martynice. Pozwala zwiększyć zbyt małą mobilność osób młodych bez zatrudnienia w departamencie, w którym 47 proc. osób poniżej 30 lat nie ma pracy.

* Bezpieczeństwo drogowe:
– Argentyna: „Kontroluj, co pijesz” – akcja zwiększania świadomości ryzyka związanego z jazdą po alkoholu;
– Holandia: samochody elektryczne i bezpieczeństwo dla osób niedowidzących. Samochód elektryczny został przekazany do ośrodka szkolenia psów przewodników w celu przyzwyczajenia ich do cichej jazdy samochodów elektrycznych w ruchu miejskim.

* Edukacja:
– Brazylia: ochotnicy rekrutujący się spośród pracowników Renault Brazylia odnawiają przedszkole;
– Rosja: „Początki w zawodzie” – zaproszenie uczniów w wieku 14–18 lat przez Renault Rosja w celu udzielenia im pomocy w wyborze zawodu.

* Różnorodność:
– Francja: przekazanie samochodu szkoleniowego na rzecz fundacji przy szpitalu Sainte- Marie w celu szkolenia personelu w zakresie przenoszenia do samochodu wózków inwalidzkich;
– Kolumbia: terapia sportem. Renault Sofasa jest patronem drużyny waterpolo, złożonej z 30 dziewcząt będących ofiarami przemocy w rodzinie lub niedożywienia.