RENAULT: SZKOŁA Z MIKŁUSÓW NAJLEPSZA W FINALE

R 0_konkursu_TP,TI

„Na drodze w dzień i w nocy, miej zawsze otwarte oczy” – to zwycięska kampania ogólnopolskiego konkursu „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, służąca poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i promocji ekologicznego transportu w lokalnej społeczności.

Jej autorzy, członkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa ze Szkoły Podstawowej im. ks. T.A. Leszczyńskiego w Mikłusach (woj.lubelskie), będą reprezentować Polskę na międzynarodowym finale konkursu we Francji. Akcja jest elementem międzynarodowego programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.


Zobacz także:
RENAULT – KONKURS ORAZ PROGRAM EDUKACYJNY
BEZPIECZEŃSTWO


Na krajowym finału konkursu „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, który odbył się 25 kwietnia 2013 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, rywalizowało pięć zespołów – szkoły z Janowic Wielkich (woj. dolnośląskie), Jaworzyny Śląskiej (woj. dolnośląskie), Mikłusów (woj. lubelskie), Wysokienic (woj. łódzkie) i Dąbrowy Tarnowskiej (woj. małopolskie). Ich finałowym zadaniem było przedstawienie zrealizowanych przez siebie kampanii w formie 5-minutowego programu artystycznego.

 

 

Grupy oceniało jury złożone z przedstawicieli Instytutu Transportu Samochodowego, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, mediów i organizatorów. Przy wyborze najlepszej inicjatywy, jury kierowało się takimi kryteriami jak efektywność, kreatywność i innowacyjność kampanii, skala podjętych działań, zaangażowanie grupy oraz zgodność z założeniami konkursu.

Nagrodę główną przyznano członkom Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa ze Szkoły Podstawowej im. ks. T. A. Leszczyńskiego w Mikłusach, autorom kampanii „Na drodze w dzień i w nocy, miej zawsze otwarte oczy”.

– Zdobycie nagrody głównej w konkursie „Twój pomysł, Twoja inicjatywa” pokazuje, że działania podjęte przez dzieci mają sens. Efekty ich pracy są zauważone, docenione i przynoszą zmiany w środowisku lokalnym np. został już wykonany projekt na przebudowę drogi, postawiono nowe znaki drogowe, wykonano kładkę dla pieszych. Dzieci chcą nadal działać w Szkolnym Klubie Bezpieczeństwa. Wiedzą, że warto angażować się w te działania nie tylko dla nagrody, ale przede wszystkim po to, aby droga do szkoły była bezpieczna – mówi Agata Izdebska- Sierpień, opiekunka grupy.

 

 

Zwycięzcy będą reprezentować Polskę na międzynarodowym Finale konkursu we Francji, gdzie zostanie wręczona nagroda specjalna za najlepszy projekt na świecie, wybrany spośród wszystkich państw uczestniczących w międzynarodowym programie Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Zwieńczeniem finału będzie wycieczka do Parku EuroDisneyland pod Paryżem.

Kampania dzieci z Mikłusów, pn. „Na drodze w dzień i w nocy, miej zawsze otwarte oczy”, była skierowana do dzieci w wieku 6-13 lat, rodziców oraz władz gminy i powiatu łukowskiego w woj. lubelskim. Akcja polegała na uświadomieniu dzieciom i rodzicom konieczności zapinania pasów i noszenia odblasków, a lokalnym władzom stanu bezpieczeństwa w okolicy szkoły. W ramach projektu przeprowadzono liczne działania: ankiety, konkursy, happeningi, akcje ulotkowe oraz napisano petycję do władz gminy i powiatu w sprawie wybudowania chodnika, kładki dla pieszych, postawienia nowych przystanków i znaków drogowych.

W wyniku podjętych działań, w budżecie gminy na rok 2013 zostały zarezerwowane środki na budowę chodnika, powstała kładka, postawiono znaki drogowe, a w Mikłusach i Zaolszyniu będą nowe przystanki autobusowe.

 

 

Konkurs „Twój pomysł, Twoja inicjatywa” polegał na zorganizowaniu lokalnej kampanii, która wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub/i promocję ekologicznych środków transportu. W ramach tej inicjatywy, uczestnicy organizowali happeningi, akcje ulotkowe i plakatowe, namawiali dorosłych do ekologicznych dojazdów, informowali o problemach lokalne władze i media, a także starali się pozyskiwać fundusze na zmiany w infrastrukturze wokół szkoły. Następnie zrealizowane działania opisali w sprawozdaniu i udokumentowali w kronice lub wideoreportażu, które musieli nadesłać do 1 marca 2013. Do konkursu przystąpiło 99 szkół podstawowych z całego kraju, które zgłosiły swoje projekty.

Jury zakwalifikowało do krajowego Finału 5 projektów, a także przyznało 25 wyróżnień.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej www.bezpieczenstwo.renault.pl.