RENAULT TRUCKS: NOWA GAMA – SZYBSZY MONTAŻ

RT 1_c_6

Dzięki nowym, opracowanym specjalnie z myślą o firmach zabudowujących aplikacjom oraz modularyzacji podwozia i różnorodnym zestawom przygotowawczym, czas zabudowy pojazdów z nowej gamy Renault Trucks może zostać skrócony nawet o 20 procent.

Pojazd ciężarowy musi przynosić zysk. W tym celu Renault Trucks zoptymalizowało wszystkie swoje procesy i usługi, począwszy od projektowania aż po obsługę posprzedażną, zapewniając klientom maksymalną niezawodność i rentowność.


Zobacz także:
UŻYTKOWE


Rezultatem tej optymalizacji w odniesieniu do podwozia pojazdu ciężarowego jest wyjątkowo szeroki zakres możliwych do realizacji zabudów oraz wyjątkowa łatwość ich montażu na pojeździe.

Już na etapie projektowania swojej nowej gamy Renault Trucks opracowało architekturę, która uwzględnia potrzeby firm zabudowujących.

cRT 2_c_3

Ponadto, firmy zabudowujące mają do swojej dyspozycji specjalną stronę internetową: Bodybuilder Portal, dostępną pod adresem renault-trucks.com. Strona ta umożliwia skonfigurowanie pojazdu o konkretnym numerze podwozia i pobranie szczegółowego rysunku podwozia. Udostępnia instrukcje zabudowy, harmonogram produkcji i dostawy, a także dokumentację homologacyjną.

Firmy zabudowujące mają również dostęp do interaktywnych materiałów szkoleniowych (e-learning), dotyczących nowej gamy pojazdów oraz wszystkich metod i elementów ułatwiających zabudowę.
Wszystkie te usługi pozwalają na skrócenie czasu zabudowy pojazdu nawet o 20 proc., zapewniają firmom zabudowującym większą swobodę planowania pracy i ograniczają ryzyko pomyłek.

Dla pojazdów dystrybucyjnej serii D przewidziano dodatkowo szereg zestawów przygotowawczych, ułatwiających spełnienie specyficznych wymagań klientów w segmentach, takich jak transport dystrybucyjny, transport komunalny, ratownictwo i pożarnictwo. Dostępne są m.in. zestawy do montażu windy załadowczej, zabudowy zbiornikowej (cysterny), zabudowy chłodniczej itp.

RT 3_k_1

Podobne zestawy są również dostępne dla pojazdów budowlanych serii C i K. Obejmują one przygotowanie podwozia do montażu betonomieszarki, wywrotki, pompy do betonu czy żurawia. Montaż zabudów ułatwiają także hamulce tarczowe, dostępne standardowo w serii C i oferowane w opcji w serii K. Pojazdy z typoszeregów C, K i D mogą również być wyposażone w podzespoły elektryczne i mechaniczne, ułatwiające montaż i integrację żurawi z pojazdem.

Dzięki bogatej gamie rozstawów osi, oferowanych w odstępach co 400 mmw przypadku serii C i K oraz 300 mm w przypadku serii D, podwozie może być fabrycznie dostosowane do niemal każdej zabudowy. Oznacza to ograniczenie lub nawet całkowite wyeliminowanie konieczności skracania podłużnic ramy przez firmę zabudowującą, zwłaszcza że długość tylnego zwisu ramy w pojazdach serii T, C i K można specyfikować w odstępach co 50 mm. Rezultatem jest znacznie większa łatwość montażu belek przeciwnajazdowych, żurawi czy wind załadowczych.

W celu dalszego zwiększenia elastyczności zabudowy, Renault Trucks w pojazdach serii C i K oferuje zbiorniki paliwa w dwóch różnych wysokościach, a także wykonane z różnych materiałów: stali lub aluminium. Zbiorniki stalowe są bardziej odporne na uszkodzenie, podczas gdy zbiorniki aluminiowe umożliwiają zwiększenie ładowności pojazdu. W pojazdach serii C, K i D możliwy jest również wybór miejsca montażu zbiorników paliwa: z lewej lub z prawej strony ramy.