RENAULT: UDZIAŁ W PROJEKCIE ECO-MIASTO

R 1_0443_

Dynamicznie wzrasta liczba mieszkańców w miastach, a tym samym liczba użytkowników samochodów – już w 2007 roku udział światowej populacji żyjącej w miastach przekroczył 50 procent.

Przewiduje się, że w 2050 roku ten odsetek wzrośnie do 70 proc. Promowanie sprawdzonych rozwiązań mobilności zrównoważonej to konieczność, jeżeli chcemy ograniczać emisję spalin i hałas w miastach. Renault Polska zostało partnerem projektu ECO-MIASTO.


Zobacz także:
ECO
KONKURS ECO-MIASTO: SZANSA DLA POLSKICH GMIN


Projekt ECO-MIASTO powstał z inicjatywy Ambasady Francji w Polsce, Renault Polska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu jest promowanie wśród polskich gmin dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju.

– ECO-MIASTO to szansa na szerokie informowanie na temat możliwości związanych z upowszechnianiem mobilności zrównoważonej. Ekologiczne środki transportu, samochody o niskiej emisji spalin i auta elektryczne, które nie emitują spalin podczas jazdy, to wizja przyszłości miast, którą podziela Renault – mówi Grzegorz Zalewski, prezes Renault Polska.

Istotnym elementem projektu jest konkurs, w którym mogą wziąć udział gminy i związki międzygminne, działające na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizujące projekty wspierające mobilność zrównoważoną i budownictwo ekologiczne. Zgłoszenie do udziału w konkursie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie na adres organizatora, Ambasady Francji w Polsce, formularzy dostępnych na stronie internetowej eco-miasto.pl.

Niezbędne jest także zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu konkursu oraz udział przedstawiciela samorządu w jednym z seminariów tematycznych. Seminarium na temat mobilności zrównoważonej odbędzie się 18 czerwca br. w Warszawie. Program seminarium dostępny jest na ww. podanej stronie internetowej.