RENAULT: WYBRANO FINAŁOWE INICJATYWY

Jury ogólnopolskiego konkursu „Twój pomysł, Twoja inicjatywa” wybrało pięć najlepszych projektów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym lub/i ekologicznych formach transportu. Autorzy wyróżnionych inicjatyw – uczniowie z 5 szkół podstawowych, będą rywalizować podczas krajowego finału o kilkudniowy wyjazd do Francji.

Akcja jest elementem 12. edycji międzynarodowego programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo
i mobilność dla wszystkich
”.

Konkurs „Twój pomysł, Twoja inicjatywa” polegał na zidentyfikowaniu przez uczniów i nauczycieli lokalnych problemów, a następnie podjęciu działań, które w efekcie przyczyniłyby się do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promocji ekologicznych sposobów przemieszczania się. Do konkursu przystąpiło 75 szkół podstawowych z całego kraju, które zgłosiły swoje projekty – sprawozdania z realizacji lokalnych kampanii świadomościowych oraz ich dokumentację w dowolnej formie artystycznej.

Jury złożone z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Instytutu Transportu Samochodowego, Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, patronów medialnych i organizatorów zakwalifikowało do krajowego Finału 5 projektów, a także przyznało 25 wyróżnień. Przy wyborze najlepszych inicjatyw jury kierowało się między innymi takimi kryteriami, jak efektywność, kreatywność i innowacyjność kampanii, skala podjętych działań, zaangażowanie grupy oraz zgodność
z założeniami konkursu.

 

 

Finaliści konkursu „Twój pomysł, Twoja inicjatywa” organizowanego w ramach 12. edycji programu Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”:

1. Szkoła Podstawowa im. ks. T.A. Leszczyńskiego w Mikłusach – Koło plastyczne, klasy II-IV (Trzebieszów – lubelskie);
2. Szkoła Podstawowa nr 64 – klasy IV a,b,c (Łódź);
3. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa – Koło artystyczne (Łowce – podkarpackie)
4. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Szkolny Klub Bezpieczeństwa „Pancernik” (Rybnik – śląskie);
5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – klasy IV-VI (Miłakowo – warmińsko – mazurskie).

– Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wielkiej pracy, jaką dzieci i nauczyciele włożyli w zrealizowanie lokalnych kampanii. Otrzymaliśmy dziesiątki niezwykłych projektów – od niewielkich akcji plakatowych, po duże, regionalne inicjatywy składające się z szeregu działań towarzyszących i angażujących całe społeczności lokalne. System oceniania projektów został tak skonstruowany, aby wszystkie szkoły na starcie miały równe szanse. I to nam się udało, bo do finału jury zakwalifikowało projekty zrealizowane przez szkoły zarówno z małych miejscowości, jak i większych ośrodków miejskich. Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomysłowości i zaangażowania – podsumowuje Agata Szczech, Dyrektor Public Relations Renault Polska.

W jury był też przedstawiciel serwisu NewsAuto.pl. Wybór nie był łatwy – dwa inne projekty były bardzo blisko sukcesu…

Autorzy pięciu finałowych projektów będą rywalizować o nagrodę główną podczas krajowego Finału konkursu organizowanego w ramach programu Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”, który odbędzie się 17 kwietnia 2012 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zadaniem finalistów będzie zaprezentowanie krótkich przedstawień w dowolnej formie artystycznej, które dodatkowo zilustrują zrealizowaną przez siebie kampanię. Zwycięzcy będą reprezentować Polskę na międzynarodowym Finale konkursu we Francji, gdzie zostanie wręczona nagroda specjalna za najlepszy projekt na świecie, wybrany spośród wszystkich państw uczestniczących w konkursie „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”. Zwieńczeniem finału będzie wycieczka do Parku EuroDisneyland pod Paryżem.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej www.bezpieczenstwo.renault.pl.