RENAULT: WYGRAJ MOBILNE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

SKB_0

Trwa ogólnopolski konkurs na najbardziej aktywny i efektywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa. To już ostatni moment na zgłoszenie projektów. Zadanie polega na podjęciu działań, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w lokalnej społeczności.

Nagrodą główną jest m.in. mobilne miasteczko ruchu drogowego. Akcja jest elementem międzynarodowego programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.


Zobacz także:
RENAULT – KONKURS ORAZ PROGRAM EDUKACYJNY
BEZPIECZEŃSTWO


Konkurs na najbardziej aktywny i efektywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa jest organizowany w ramach 14. edycji programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” – jednej z największych i najdłużej działających kampanii tego typu na świecie. Mogą w nim wziąć udział wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat, które założą Szkolny Klub Bezpieczeństwa. Grupa złożona z maksymalnie 30 osób i opiekuna może m.in. zorganizować happeningi, akcje ulotkowe i plakatowe, namawiać dorosłych do ekologicznych dojazdów, informować o problemach lokalne władze i media, a także pozyskiwać fundusze na zmiany w infrastrukturze wokół szkoły.

Zadanie konkursowe polega na zrealizowaniu w roku szkolnym 2013/2014 przez klub jak największej liczby działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wystarczy założyć Szkolny Klub Bezpieczeństwa, a następnie do 31 maja 2014 wypełnić i wysłać sprawozdanie z przeprowadzonych działań. Formularz sprawozdania jest dostępne na stronie internetowej programu bezpieczenstwo.renault.pl/skb. Wypełniony raport może liczyć maksymalnie 4500 znaków i można do niego dołączyć dokumentację fotograficzną – maksymalnie 4 zdjęcia w formacie jpg, o łącznym maksymalnym rozmiarze 5 MB.

Przedstawiciele organizatora konkursu – Renault Polska będą oceniać nadesłane projekty i przyznają nagrodę główną. Zwycięzcy otrzymają mobilne miasteczko ruchu drogowego – dla szkoły, tablet – dla nauczyciela i plecaki z elementami odblaskowymi oraz okolicznościowe medale bezpieczeństwa – dla każdego członka klubu. Więcej szczegółów i regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb.

Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to jeden z elementów międzynarodowego programu edukacyjnego dla szkół podstawowych Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Celem projektu jest aktywne działanie dzieci zrzeszonych w ramach klubów na rzecz ekologii i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w społeczności lokalnej – w szkole, jak i poza nią. W całej Polsce działa już blisko 680 klubów we wszystkich województwach w kraju, które dodały ponad 10.600 relacji ze swoich działań za pośrednictwem serwisu internetowego akcji.

Aby założyć w swojej szkole Szkolny Klub Bezpieczeństwa, wystarczy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej bezpieczenstwo.renault.pl/skb. Każdy klub otrzyma dostęp do specjalnego serwisu, który pozwala na dzielenie się relacjami ze swoich działań, pobranie materiałów związanych z projektem, jak również udział w cyklicznych konkursach z nagrodami.

Program edukacyjny Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” to jedna z najstarszych, największych i najpoważniejszych inicjatyw dla dzieci na świecie, na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ekologicznego poruszania. Do podstawowych elementów programu należą pakiety edukacyjne „Droga i Ja” oraz Szkolne Kluby Bezpieczeństwa. Akcję wspierają Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji oraz Instytut Transportu Samochodowego. Program ma charakter międzynarodowy i jest realizowany od 2000 roku w 35 państwach na świecie. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 13 milionów dzieci. Obecnie trwa 14. edycja programu 2013/2014.