RENAULT: ZMIANY W BANKU RCI W EUROPIE I POLSCE

Renault_1

Nastąpiło przekształcenie RCI Bank Polska w RCI Banque SA Oddział w Polsce. Połączenie jest elementem reorganizacji działalności RCI na szczeblu międzynarodowym. Podobne zmiany nastąpiły w takich krajach, jak: Niemcy, Hiszpania, Włochy czy Szwecja.

Celem jest uproszczenie struktur, wzmocnienie kontroli wewnętrznej i poprawa skuteczności zarządzania działalnością finansową całej Grupy.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI


– Zmiany nie mają wpływu na zakres działalności banku w Polsce i nie będą odczuwalne dla naszych klientów – wyjaśnia Tomasz Latała-Golisz, Dyrektor Generalny RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

Przekształcenie w RCI Banque SA Oddział w Polsce odbyło się w drodze przejęcia RCI Bank Polska przez jedynego akcjonariusza, czyli spółkę RCI Banque SA. Oddział w Polsce będzie, tak jak dotychczas, zobowiązany do stosowania przepisów prawa polskiego: Prawo bankowe, Ustawa o kredycie konsumenckim, Prawo pracy itp. Zmianie natomiast ulega nadzór bankowy – obecnie będą to władze nadzorcze Francji zamiast polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto 21 stycznia 2013 r. spółka Renault Credit Polska Sp. z o.o. zmieniła nazwę na RCI Leasing Polska Sp. z o.o. Spółka również należy w 100 proc. do Grupy RCI Banque.

W 2012 r. RCI Bank Polska SA udzielił 5066 kredytów na zakup samochodów nowych i używanych marek Renault, Dacia i Nissan, natomiast Renault Credit Polska Sp. z o.o. zawarło 3291 umów leasingowych. Udział leasingu RCP w łącznej liczbie samochodów Renault i Dacia zakupionych w leasingu w 2012 r. wyniósł odpowiednio 45 i 48 proc. Jednocześnie 40 proc. klientów indywidualnych Renault i 18 proc. Dacii sfinansowało zakup samochodu kredytem RCI.

Grupa RCI Banque to finansowe ramię Grupy Renault, która jest jej 100-procentowym akcjonariuszem. Zatrudnia obecnie 2,8 tys. pracowników w 38 krajach. Główna siedziba mieści się w Noisy le Grand we Francji. RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz RCI Leasing Polska Sp. z o.o. zatrudniają obecnie 55 pracowników.