SĄDOWA ROZPRAWA W SPRAWIE VAT ODROCZONA

M 1_tyl

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie obyła się dziś rozprawa ze skargi Związku Dealerów Samochodów na decyzję Ministra Finansów odmawiającą udostępnienia treści złożonego w listopadzie 2012 roku do Komisji Europejskiej wniosku o derogację dla Rzeczypospolitej Polskiej stosowania dyrektywy VAT w latach 2014-2018.

Sąd postanowił odroczyć opublikowanie wyroku do dnia 10 lipca.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI


Związek Dealerów Samochodów spodziewał się, że dzisiaj zapadnie tak ważne dla branży orzeczenie. Zapadnie wyrok uwzględniający postulat dostępności publicznej do dokumentu przyjętego przez rząd i kształtującego przyszłą sytuację podatkową wielu tysięcy przedsiębiorców. Pozostaje nam czekać. Sąd, korzystając z możliwości jakie daje procedura, odroczył opublikowanie orzeczenia o kilkanaście dni.

Na rozprawie obecni byli pełnomocnicy skarżącego Związku Dealerów Samochodów oraz pełnomocnicy skarżonego organu, czyli Ministra Finansów. Obie strony przedstawiły bardzo obszernie swoje racje. Pytania do stron zadawał też sąd. Pełnomocnik MF na zarzut Związku Dealerów Samochodów przedstawił wydruk korespondencji mailowej pomiędzy MF a Dyrekcją Generalną Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej, w której ta druga stwierdza, że wniosek nie może zostać upubliczniony. Pełnomocnik ZDS wskazał że MF odmawiając udostępnienia wniosku nie mogła się powoływać na fakt, że będzie mieć to wpływ na proces decydowania przez Komisję Europejską, ponieważ w dacie wydana decyzji (15 marca) wniosek ten był już zwrócony do Ministerstwa Finansów i żadna procedura się już nie toczyła.

Po wymianie stanowisk stron sąd zamknął rozprawę i udał się na naradę celem wydania wyroku. Po naradzie skład orzekający postanowił jednak odroczyć opublikowanie orzeczenia do dnia 10 lipca (godz. 14.30), wskazując że ze względu na zawiłość sprawy i obszerne stanowiska przedstawione na rozprawie potrzebuje jeszcze czasu na analizę.