SHELL: WYNIKI PROGRAMU CLUBSMART W POLSCE

Mimo znaczenia czynników ekonomicznych przy wyborze programów lojalnościowych, polscy kierowcy aż w 57 procentach kierują się własnymi przyzwyczajeniami. Sama ciekawość nowej oferty ma wpływ na ponad 43 proc. badanych, natomiast, dopiero na trzecim miejscu uplasowały się korzyści wynikające z przeliczania określonych regulaminem punktów na złotówki. To najważniejsze wnioski z badania przeprowadzonego na zlecenie Shell Polska.

Celem ankiety było poznanie motywów polskich kierowców przy wyborze programu lojalnościowego. Analizowano zachowania lojalnościowe oraz motywy decyzji o przystąpieniu do programów wśród klientów i klientek polskich stacji benzynowych, w tym stacji Shell.

Co motywuje kierowców?

Interesującą obserwacją okazały się główne powody wyboru określonego programu lojalnościowego. Ponad połowa polskich kierowców przyznaje, że na ich decyzje o przyłączeniu się do programu lojalnościowego największy wpływ ma szeroka gama ofert programów lojalnościowych i ich niepowtarzalność na rynku. Dopiero na drugim miejscu znajduje się „marketing szeptany”, w postaci informacji otrzymanej od innych użytkowników drogi o istnieniu konkretnych programów i ofert. Trzecim z najważniejszych motywatorów do udziału w programach lojalnościowych jest zasada „zobacz i porównaj”.

Polscy kierowcy przywiązują dużą wagę do oryginalności oferowanych produktów i prezentów. 1/3 z nich deklaruje wybór programu ze względu na ciekawą i niebanalną ofertę upominków. Aż 39 proc. klientów Shella CLUBSMART po zobaczeniu prezentów z logo Shell podjęło decyzję o przystąpieniu do programu. Podobnie 32 proc. klientów zdecydowało się na przyłączenie do programu po porównaniu ofert prezentów i niespodzianek Shell CLUBSMART z innymi producentami i dystrybutorami na rynku paliw.

Kreatywne podejście do klienta nie pozostaje bez echa. Ponad 18 proc. respondentów deklaruje, że element zabawy i gry w nieznane motywuje ich do uczestniczenia w programach lojalnościowych.

Polak niewierny?

Szeroko pojęta lojalność oznacza m.in. wierność firmie bądź marce. Z badania wynika, że co 12-ty klient jest globalnie niewierny, czyli nie przywiązuje się do żadnej marki ani firmy. A co więcej, robi to świadomie.

– Czasami taka postawa wynika z przeświadczenia, że nikomu nie można ufać, a czasami ze zwykłej przekory lub poszukiwania większej korzyści. Tacy klienci deklarują korzystanie z różnych programów lojalnościowych u różnych producentów, jednocześnie nie przywiązując się do nich – komentuje psycholog biznesu, dr Leszek Mellibruda.

Płeć ma znaczenie

Okazuje się, że płeć ma związek nie tylko ze stylem jazdy samochodem czy reagowaniem na innych użytkowników drogi lecz również z zachowaniami lojalnościowymi. Badanie wykazało, że poczucie wyróżnienia wynikającego z udziału w programie lojalnościowym jest ważniejsze dla mężczyzn niż dla kobiet. Wśród pań ciekawość jest najczęstszym motywem decyzyjnym w wyborze programu.

Mężczyźni częściej przyznają się do przyzwyczajenia czy przywiązania (a nawet uzależnienia) do raz wybranego programu lojalnościowego. Jednocześnie częściej niż kobiety sprawdzają oferty i propozycje lojalnościowe innych firm i producentów. Wśród jednoznacznie lojalnych klientów przeważają kobiety. 48 proc. kierujących pań, cechuje się poczuciem tożsamości i przywiązania do jednej marki.

Żonaty vs. singiel

Dr. Leszek Mellibruda zauważa, że z badań wynika, iż lojalność nie ma tak silnego powiązania z wiekiem klientów jak ich stan cywilny związany z posiadaniem kochającej żony i męża oraz dzieci. Prawie połowa (49%) zamężnych i żonatych klientów deklaruje swoją pełną lojalność i poczucie przywiązania do marki. Dalsze 30% lojalnych klientów deklarując swoje przywiązanie do marki, uzależnia je od okoliczności, takich jak czystość na stacji czy obecność obsługi ze strony personelu stacji.

Single i singielki, w większym stopniu niż inne grupy klientów analizowane pod katem ich statusu rodzinnego, postzregają lojalność w sposób instrumentalny. 1/5 singli wiąże własną lojalność wobec marki z możliwością nabycia na stacji innych produktów niż paliwo. Single są też grupą, w której najczęściej stwierdza się „programowy dystans lojalnościowy”, co dotyczy 16 proc. badanych.

– Dystans lojalnościowy, to postawa zawierająca świadome i często instrumentalne nastawienie wobec programu lojalnościowego, polegająca na wykorzystaniu możliwości otrzymywania prezentów i niespodzianek przy jednoczesnym tłumieniu satysfakcji na rzecz dalszych poszukiwań większych korzyści lub bardziej atrakcyjnych nagród – tłumaczy dr Mellibruda.

Dlatego też, single należą do grupy klientów, którzy najwyżej sobie cenią nie tyle zbieranie, co wymianę punktów na prezenty, podkreślając łatwość i dostępność procedur z tym związanych. Ponad 20 proc. singli, za najciekawszą formę programów lojalnościowych uważa bony bezgotówkowe, jak na przykład bony hotelowe oferowane przez Shell SMARTCLUB.

Shell CLUBSMART jest pierwszym programem lojalnościowym branży paliwowej w Polsce. Dzięki bogatej ofercie od 1999 roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród klientów indywidualnych.

Nasz komentarz: maszynka do golenia, którą odebrałem w programie Shell Smart w 1999 roku służy mi do dziś…

Więcej informacji o Shell CLUBSMART: www.shellsmart.com