SKB: CORAZ MNIEJ CZASU NA PRZYSŁANIE PROJEKTU

Organizują happeningi, akcje informacyjne i piszą petycje do władz. Wszystko po to, aby poprawić swoje bezpieczeństwo w drodze szkoły i zachęcić lokalną społeczność do bardziej ekologicznego przemieszczania.

To dzieci zrzeszone w ramach Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa, których w całej Polsce działa już prawie 500. SKB są jednym z elementów międzynarodowego programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat w całym kraju, a jego celem jest zachęcenie najmłodszych do aktywnego działania, które może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promocji ekologicznych form transportu w społeczności lokalnej.

Dzieci same decydują o tym jakie akcje zamierzają przeprowadzić – mogą rozdawać ulotki, organizować wystawy plakatów i happeningi, nagłaśniać problemy w lokalnych mediach, a także nakłaniać władze do budowy infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo i ułatwiającej ekologiczny transport do szkoły. Wszystkie aktywności samodzielnie relacjonują za pośrednictwem serwisu internetowego. Obecnie, w całej Polsce założono już ponad 480 klubów we wszystkich województwach w kraju, a na stronie internetowej dodano ponad 5400 relacji z działań, które tworzą zbiór dobrych praktyk.

Kluby, które wykażą się największą aktywnością i efektywnością w roku szkolnym 2012/2013, będą mogły zdobyć dla swojej szkoły nowoczesne wyposażenie sali do nauki wychowania komunikacyjnego. Dodatkowo, w ramach projektu organizowane są cykliczne, tematyczne konkursy z nagrodami. Obecne zadanie polega na przygotowaniu przez klub kalendarza wieloplanszowego na rok 2013 na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub/i ekologicznego przemieszczania.

Projekty konkursowe należy wysłać do 10 grudnia. Jury złożone z przedstawicieli organizatora wybierze trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają profesjonalnie przygotowane i wydrukowane kalendarze ścienne, wykorzystujące ich grafiki. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb.

Aby założyć w swojej szkole Szkolny Klub Bezpieczeństwa, wystarczy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na powyżeszej stronie internetowej. Każdy klub otrzyma dostęp do specjalnego serwisu, który pozwala na dzielenie się relacjami ze swoich działań, pobranie materiałów związanych z projektem, jak również udział w cyklicznych konkursach z nagrodami.

W ubiegłym roku projekt zdobył tytuł najlepszej kampanii w Europie, zrealizowanej w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Nagroda European Excellence Award 2011 w kategorii CSR została przyznana przez międzynarodowe jury, pod patronatem „Communication Director Magazine”.