SKODA I SEAT PRZYWRACAJĄ PRODUKCJĘ W FABRYKACH

Škoda oraz SEAT przywracają w poniedziałek, 27 kwietnia produkcję w swoich zakładach. W obu przypadkach wprowadzone zostały surowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Za zapoznanie z nimi członków zespołów i załóg są kierownicy poszczególnych działów.

hr />

Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony pracowników Skoda wprowadziła specjalne przepisy. Zdefiniowane wspólnie ze związkiem zawodowym KOVO ustalenia obejmują wprowadzenie ponad 80 różnych procedur, takich jak środki ochronne dla pracowników czy zmiany organizacyjne w firmie.

– Produkcja w naszych trzech czeskich fabrykach została zawieszona 18 marca 2020 r. Podjęliśmy tę trudną decyzję, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom. Była ona ze wszech miar słuszna. Obecnie nadszedł moment, kiedy możemy spojrzeć w przyszłość z optymizmem. Przedstawicielstwa Škody stopniowo otwierają się ponownie w całej Europie, a sukcesywnie wznawiając produkcję, robimy również ważny krok w kierunku uruchomienia dostaw międzynarodowych. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom zaangażowanym w proces wznawiania produkcji, którzy ciężko pracowali w ciągu ostatnich kilku tygodni – komentuje Bernhard Maier, Dyrektor generalny Škoda Auto.

– W ciągu ostatnich tygodni ściśle współpracowaliśmy z naszym partnerem, związkiem zawodowym KOVO, nad opracowaniem koncepcji „Bezpiecznej produkcji” i „Bezpiecznego biura”. Dzięki wypracowanym ustaleniom wprowadzimy ponad 80 procedur bezpieczeństwa przystosowanych do wszystkich przestrzeni fabrycznych i pomieszczeń biurowych – podsumowuje Bohdan Wojnar, członek zarządu ds. Zasobów ludzkich firmy.

Procedury dotyczące bezpieczeństwa określają m.in.: konieczność noszenia masek ochronnych na terenie zakładów produkcyjnych, także przez personel zewnętrzny, które zostaną zapewnione przez producenta. Każda zmiana będzie dysponowała ponadto dodatkowym czasem na czyszczenie narzędzi, telefonów i klawiatur, a także wszelkich materiałów i powierzchni. Ponadto wszystkie obszary będą czyszczone i dezynfekowane jeszcze częściej.

Zmiany organizacyjne obejmują one modyfikacje procesu rozpoczynania i kończenia pracy przez pracowników poszczególnych zmian i ich bezpieczną wymianę na stanowiskach pracy. Procedury te dotyczą także miejsc takich jak: wejście do zakładów, recepcja, stołówka. Wprowadzono również specjalne przepisy ograniczające ilość personelu produkcyjnego w zespole. Zebrania przed rozpoczęciem zmiany zostały skrócone do minimum. Zwiększono liczbę przestrzeni przeznaczonych na odpoczynek.

Liczba osób obecnych w biurach została ograniczona a pozostali zatrudnieni zachęcani są do pracy z domu. Etap drugi przewiduje zniesienie niektórych ograniczeń, a etap trzeci pozwoli na dalsze, stopniowe łagodzenie środków.

SEAT wznawia produkcję

SEAT-a będą stopniowo wznawiać działalność, zaczynając od produkcji na poziomie 1/3 maksymalnej wydajności. W związku z decyzją obowiązywać zaczną nowe procedury ochrony zdrowia, ustalone w porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych. Na zlecenie producenta wszyscy zatrudnieni – 15 000 pracowników – zostaną przebadani na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Zajmie się tym niezależne laboratorium.

W fabryce w Martorell powrót do normalnego trybu pracy będzie następował stopniowo, wraz z wdrażaniem niezbędnych środków ochrony przed COVID-19. Wszystkie linie produkcyjne zostaną odpowiednio dostosowane, aby zapewnić pracownikom możliwość utrzymania zalecanej dwumetrowej odległości między sobą. Wszystkie osoby przebywające w zakładach będą miały zapewnione maski chirurgiczne i dostęp do żelu dezynfekującego. Zakładowe urządzenia będą dokładnie czyszczone przed i po każdej zmianie.

Większość pracowników, których fizyczna obecność w zakładzie nie jest konieczna, będzie kontynuowała pracę w trybie zdalnym. Decyzja ta dotyczy szczególnie osób wychowujących dzieci do 14. roku życia. Począwszy od 27 kwietnia każdą z trzech linii produkcyjnych w fabryce w Martorell, gdzie powstają modele SEAT Ibiza, Arona, Leon i Audi A1, będzie obsługiwać jedna zmiana.

– Poddanie testom wszystkich pracowników to najlepszy sposób, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Anonimowe i poufne wyniki zostaną wykorzystane jako podstawa badań naukowych prowadzonych przez Komitet Naukowy SEAT-a – mówi dr Bonaventura Clotet.

W ciągu ostatnich kilku tygodni wstrzymania produkcji z powodu epidemii COVID-19, SEAT podjął szereg inicjatyw mających na celu wsparcie walki z chorobą. Firma dostosowała jedną z linii wykorzystywanych dotychczas do produkcji nowej generacji SEAT-a Leona do montażu respiratorów. Sprzęt trafił na oddziały intensywnej terapii w Hiszpanii. Ponadto SEAT wraz z innymi firmami dołączył do inicjatywy produkcji masek ochronnych tymczasowo dopuszczonych do użycia.