SOLARIS: KOLEJNI UCZNIOWIE W KLASIE PATRONACKIEJ

klasa_patro

Siedemnastu nowych uczniów rozpoczęło naukę w Klasie Patronackiej Solarisa. Tym samym kolejne osoby dołączyły do grona kształcących się w zawodzie monter mechatronik.

Na najlepszych czekają oferty pracy u podpoznańskiego producenta. Współpraca pomiędzy Solarisem a Zasadniczą Szkołą Zawodową w Murowanej Goślinie została zapoczątkowana w 2006 roku. Przyświeca jej kształcenie przyszłej kadry pracowniczej, przy jednoczesnym wspieraniu lokalnego szkolnictwa i inwestowaniu w miejscowy rynek pracy.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI


Od uruchomienia programu liczba przystępujących do niego osób systematycznie rośnie. W roku szkolnym 2013/2014 naukę rozpoczęło siedemnastu uczniów. Od 2010 roku zatrudnienie w Solarisie znalazło już osiemnastu absolwentów wcześniejszych edycji Klasy Patronackiej. Jest to zachęta dla młodych ludzi do kształcenia się w zawodzie objętym patronatem przez Solarisa.

Program nauki jest ułożony w sposób umożliwiający uczniom poznanie całego procesu produkcyjnego. Regularna zmiana brygad, w których uczą się, sprawia że na początku nauki w trzeciej klasie wykonują już 75 proc. zadań i czynności przypisanych etatowemu pracownikowi.

Program Praktycznej Nauki Zawodu Solaris Bus & Coach, przy współpracy z innymi szkołami zawodowymi, objął również fabrykę w Środzie Wielkopolskiej, gdzie uczniowie przygotowują się do pracy na stanowisku spawacza. W ramach trwającej właśnie rozbudowy tamtejszego zakładu przewidziano także powstanie specjalnych stanowisk warsztatowych do praktycznej nauki zawodu spawalnika. Uczniom udostępnione zostaną warsztaty wyposażone w nowoczesne urządzenia spawalnicze.