SPdBRD: KONKURS MAŁYCH GRANTÓW

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłasza Konkurs Małych Grantów na projekty związane z podniesieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem konkursu jest wspieranie małych projektów prowadzonych przez organizacje non-profit zajmujące się tym problemem.

Regulamin konkursu oraz wzory wniosku i budżetu można znaleźć na stronie Partnerstwa: www.pbd.org.pl.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego jest organizacją skupiającą w swoich szeregach przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego. Biorąc pod uwagę mnogość lokalnych inicjatyw zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz fakt braku wystarczających środków finansowych na przeprowadzenie tych działań, Partnerstwo w ramach posiadanych środków pragnie wesprzeć projekty o charakterze lokalnym. W myśl zasady: „Myśl globalnie, działaj lokalnie” staramy się wspomagać cenne pomysły, które wpłyną lokalnie na podniesienie stanu bezpieczeństwa ale jednocześnie pozwolą na zmianę globalnych statystyk dla naszego kraju.

– Ogłoszony przez Partnerstwo Konkurs Małych Grantów jest nie tylko szansą dla małych organizacji non-profit na pozyskanie funduszy na często niezwykle ciekawe projekty podnoszące bezpieczeństwo na drogach, ale przede wszystkim szansą dla społeczności lokalnych na wzięcie spraw w swoje ręce i zadbanie o bezpieczeństwo. Ciągle dochodzą nas słuchy o świetnych pomysłach i ludziach z pasją podchodzących do problemu bezpieczeństwa. To dla nich jest ten konkurs. Mam nadzieję, że wpisze się on trwale w kalendarz działań brd w Polsce – powiedział Bartłomiej Morzycki, Prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.