STATOIL: SAMOOBSŁUGA PRZY TANKOWANIU LPG

Stacje-stat

W związku z wejściem w życie nowych przepisów zezwalających polskim kierowcom na samodzielne tankowanie LPG, firma Statoil Fuel & Retail Polska wprowadza stopniowo samoobsługę przy tankowaniu autogazu na swoich stacjach.

Samodzielne tankowanie LPG jest już możliwe na pierwszych obiektach w Warszawie i Olsztynie. Na razie jest to program pilotażowy.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI


W celu lepszego poznania preferencji klientów w listopadzie br. został on wprowadzony na razie na siedmiu obiektach sieci Statoil. Są to stacje:
• Warszawa, Wał Miedzeszyński 131;
• Warszawa, Wał Miedzeszyński 324;
• Warszawa, ul. Towarowa 20;
• Warszawa, ul. Nowoursynowska 183;
• Warszawa, al. Rodowicza „Anody” 6;
• Olsztyn, ul. Pstrowskiego 10;
• Olsztyn, ul. Leonharda 9.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Statoil Fuel & Retail Polska (SFR Polska) wprowadzać będzie możliwość samodzielnego tankowania autogazu również na pozostałych stacjach należących do sieci. W celu ułatwienia klientom samodzielnego tankowania autogazu, przeznaczone do tego celu stanowiska na ww. stacjach zostały specjalnie oznakowane. Jednym z elementów oznaczenia są czytelne instrukcje obsługi umieszczone na dystrybutorach i opisujące precyzyjnie cały proces samoobsługi.

– Przywiązujemy szczególną wagę do zapewnienia naszym klientom maksymalnego bezpieczeństwa podczas samodzielnego tankowania LPG. Zmodyfikowane dystrybutory zostały wyposażone m.in. w pistolety zapobiegające niekontrolowanemu wypływowi gazu w ilości większej niż 1 cm3. Konstrukcja takiego pistoletu umożliwia tankowanie tylko wtedy, kiedy jest on prawidłowo podpięty do zaworu wlewowego w pojeździe – mówi Sławomir Adamski, Kierownik ds. Bezpieczeństwa SFR Polska.

Chociaż przepisy nie nakładają takiego obowiązku, w celu zminimalizowania zagrożeń Statoil Fuel & Retail Polska będzie wymagać od swoich klientów stosowania rękawic ochronnych. Rękawice takie można już nabyć na ww. stacjach w korzystnej cenie.

Instalacje LPG na stacjach Statoil zostały również wyposażone w dodatkowy zawór odcinający dopływ gazu oraz przycisk alarmowy pozwalający wezwać obsługę w razie wystąpienia niebezpieczeństwa. Stanowiska do tankowania LPG są stale monitorowane, umożliwiając obsłudze bieżącą obserwację tego, co dzieje się przy dystrybutorze.