SZKOŁA Z RYBNIKA LIDEREM BEZPIECZEŃSTWA

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku otrzymała tytuł Partnera Bezpieczeństwa Drogowego 2012 w kategorii Instytucja Publiczna Roku. Wyróżnienie zostało przyznane podczas uroczystej gali w Warszawie.

Nagrodę wręczyło Instytucja Publiczna Roku.

Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to prestiżowa nagroda, ustanowiona w celu uhonorowania osób i instytucji, które wniosły trwały wkład w rozwój i propagowanie bezpieczeństwa drogowego oraz w celu podziękowania za podejmowane działania i udzielone wsparcie dla kampanii promujących bezpieczeństwo drogowe. Szkoła z Rybnika otrzymała nagrodę w kategorii „Instytucja Publiczna Roku”, a jej nauczycielka – Teresa Zielonka – nominację w kategorii „Osoba Roku”.

– Jest nam niezmiernie miło, że działania naszej szkoły zostały zauważone. Nominacja w tak prestiżowym konkursie jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, a zwycięstwo w kategorii Instytucja Publiczna Roku będzie dodatkowym bodźcem i motywacją do dalszego, aktywnego działania i szerzenia wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Autorami wspólnego sukcesu są przede wszystkim dzieci i nauczyciele, na czele z Panią Teresą Zielonką, która jest liderem z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszej szkole – mówi Irena Serwotka, dyrektorka nagrodzonej placówki.

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od 2008 roku podejmuje konsekwentne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie i nauczyciele organizowali lokalne happeningi, akcje plakatowe i ulotkowe, a także namawiały rybnickie władze do zbudowania bezpieczniejszej infrastruktury drogowej wokół szkoły.

W efekcie, doprowadzili do zarezerwowania w budżecie miasta na 2013 rok środków finansowych na przebudowę ulicy i zbudowanie chodnika. Placówka jest również laureatem wielu turniejów i konkursów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnopolskiej. Do najważniejszych wyróżnień należy dwukrotne zwycięstwo w polskiej edycji międzynarodowego programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” i reprezentowanie kraju na finałach międzynarodowych we Francji (w 2010 i 2012 r.).

– To wyróżnienie przyznaliśmy za szczególnie aktywne zaangażowanie szkoły w edukację najmłodszych uczestników ruchu drogowego, poprzez realizowanie licznych programów i projektów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także za propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie na drodze, nie tylko we własnym środowisku, ale wśród całej społeczności lokalnej – argumentowała przyznanie szkole nagrody Agata Szczech, Dyrektor Public Relations Renault Polska i przedstawicielka Kapituły Nagrody „Partner BRD”.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokonało wyboru laureatów nagrody Partner Bezpieczeństwa Drogowego 2012 w 5 kategoriach – osoba roku, instytucja publiczna roku, firma roku, organizacja pozarządowa roku oraz media roku. W tegorocznej edycji konkurs miał charakter otwarty, co oznaczało możliwość zgłaszania kandydatów przez wszystkich zainteresowanych.