T&E: ZIELONE TECHNOLOGIE POWINNY BYĆ ROZWIJANE W EUROPIE

Organizacja Transport&Environment z zadowoleniem przyjmuje cele samowystarczalności dla surowców do produkcji baterii oraz cele produkcyjne dla czystych technologii.

Oba cele zaproponowane zostały w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej obejmującej projekty rozporządzenia i komunikatu w sprawie surowców krytycznych oraz projekt rozporządzenia w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie. W ocenie organizacji w ten sposób UE podejmuje pierwsze kroki w celu zapewnienia, że zielone technologie będą produkowane w Europie.


Zobacz także:

T&E: KE NIE PODAŁA TERMINU KOŃCA SPRZEDAŻY CIĘŻARÓWEK SPALINOWYCH
 

ECO


 

Unia Europejska przedstawiła dwa projekty rozporządzeń w odpowiedzi na amerykańskie dotacje, co do których są obawy, że zwabiają europejskie firmy zajmujące się czystymi technologiami do Ameryki Północnej. Proponowana regulacja w sprawie surowców krytycznych pomoże Europie zabezpieczyć dostawy metali niezbędnych do budowy baterii, turbin wiatrowych i innych technologii ekologicznych. Projekt rozporządzenia w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie jest pierwszym pozytywnym krokiem w kierunku zapewnienia, że technologie potrzebne do przejścia gospodarki UE rozwiązania zeroemisyjne będą produkowane w Europie.

T&E stwierdziło, że proponowane cele w zakresie pozyskiwania surowców krytycznych przez państwa unijne w sposób odpowiedzialny na terenie Europy, są kluczem do uniknięcia zależności od Azji. Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie surowców krytycznych, do 2030 roku UE powinna być w stanie przetwarzać co najmniej 40% potrzebnych “strategicznych” metali. Analiza T&E pokazuje, że Europa jest w stanie do tego czasu rafinować ponad połowę potrzebnego jej litu. Cel uzyskania 15% metali z recyklingu pomoże zwiększyć zdolność państw członkowskich do odzyskiwania odpadów z fabryk baterii i z produktów wycofanych z eksploatacji.

Julia Poliscanova, starszy dyrektor ds. pojazdów i e-mobilności w T&E, powiedziała: Lit jest nową ropą naftową i Europa musi działać szybko, aby pozyskiwać go w sposób odpowiedzialny. O ile zasady ochrony środowiska są przestrzegane, cele samowystarczalności są właściwym sposobem na zapewnienie czystości i odporności łańcucha dostaw baterii. Europa powinna sprowadzić rafinację i przetwarzanie na swój teren, aby uniezależnić się od Azji.

W projekcie rozporządzenia w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie zawarto propozycję, aby w 2030 roku 40% zapotrzebowania UE na kluczowe technologie ekologiczne – takie jak baterie – było produkowane wewnętrznie w ramach wspólnoty. T&E ocenia, że cel ten zwiększy strategiczną autonomię Europy, ale potrzebne są dalsze działania. Proponowane uproszczenie procesów wydawania zezwoleń pomoże w tworzeniu nowych projektów w Europie, ale UE powinna zapewnić wsparcie finansowe w celu szybkiego zwiększenia produkcji. Chociaż złagodzono zasady pomocy państwa dla produkcji zielonych technologii, brakuje kompleksowego europejskiego planu finansowania działań związanych z ochroną klimatu. Powinien on obejmować nowe środki i finansowanie najlepszych projektów bezpośrednio z poziomu UE.

Poza finansowaniem i uproszczeniem procedur, najlepszym narzędziem do zapewnienia pewności inwestycyjnej jest wysłanie jasnego komunikatu, że przyszłość europejskiego przemysłu motoryzacyjnego jest elektryczna. T&E stwierdza, że odpowiedź Unii na amerykańskie subsydia osłabia blokowanie przez Niemcy wycofania silników spalinowych w 2035 roku.

Julia Poliscanova skomentowała: UE potrzebuje funduszu suwerenności, aby konkurować z amerykańskimi dotacjami, a nie tylko patchworku krajowych narzędzi wsparcia państw członkowskich. Najlepszą opcją jest jednak danie inwestorom z branży czystych technologii pewności, że na ich zielone produkty znajdzie się rynek. Zablokowanie przez Niemcy wycofania silników spalinowych w 2035 r. podważa zaufanie inwestorów w chwili, gdy amerykańskie dotacje wabią producentów.

Analiza T&E na temat odpowiedzi UE na amerykańską ustawę o redukcji inflacji (Inflation Reduction Act), j. angielski – TUTAJ