TRANSPORT: AUTA ZASILANE GAZEM ZWOLNIONE Z OPŁAT

Niemiecka Rada Federalna (Bundesrat) przedłużył do 31 grudnia 2023 roku zwolnienia z opłat za przejazdy autostradami samochodów ciężarowych o masie powyżej 7,5 tony zasilanych sprężonym i skroplonym gazem ziemnym (CNG i LNG).

Jest to kolejny krok w realizacji celów dotyczących ochrony klimatu, który wspiera upowszechnianie się dojrzałej alternatywnej technologii napędu dostępnej już dziś w ciężkim drogowym transporcie towarów.


Zobacz relacje:

UŻYTKOWE

ECO


 

Zwolnienie z opłat drogowych zapewni spedytorom dodatkową przewagę finansową oraz zwiększy rentowność ich inwestycji, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w obecnych trudnych czasach. Jest to także ważny czynnik sprzyjający ograniczeniu śladu węglowego w branży transportowej.

– Iveco z zadowoleniem przyjęło ostateczną decyzję niemieckiej Rady Federalnej, podjętą zapewne nieprzypadkowo w Światowym Dniu Środowiska. Stanowi ona wyraźne uznanie korzyści dla środowiska związanych z tą technologią na drodze do zerowej emisji. Przejście na transport oparty na LNG jest nieuniknione – powiedział Thomas Hilse, prezes Iveco.

Dzięki przedłużeniu zwolnienia samochody S WAY NP zasilane gazem ziemnym będą mogły poruszać się po niemieckich drogach bez opłat przez kolejne trzy lata. Firmy eksploatujące pojazdy, dostępne w wersjach zasilanych CNG i LNG, będą korzystać nie tylko ze zwolnienia z opłat drogowych, ale też ze znacznie niższych kosztów paliwa.

W Polsce istnieje też możliwość skorzystania z dopłaty CEF do zakupu nowych samochodów wynoszącej 6 000 Euro przy wyborze wariantu finansowania fabrycznego Iveco.

S WAY NP podnosi poprzeczkę również w aspekcie zrównoważonego rozwoju: silniki na gaz ziemny są nie tylko znacznie cichsze od analogicznych jednostek zasilanych olejem napędowym, ale także dużo bardziej przyjazne dla środowiska. W porównaniu z pojazdem wyposażonym w silnik wysokoprężny emisja NO2 i cząstek stałych jest zdecydowanie niższa. Warto podkreślić, że otwiera to przed operatorami logistycznymi nową drogę do dekarbonizacji.

Biometan umożliwia niemal całkowite wyeliminowanie emisji CO2, tworząc swoiste koło samowystarczalności gospodarczej i ekologicznej. To przykład gospodarki obiegowej. Samochody ciężarowe Iveco zasilane bio LNG są dostępne już dziś, oferując dobre osiągi, zasięg do 1600 km na jednym tankowaniu i niski całkowity koszt posiadania pozwalający na efektywną i rentowną eksploatację „zielonego” parku pojazdów.

Decyzja Bundesratu została ogłoszona w Światowym Dniu Środowiska. Firma Iveco uczciła ten dzień nowym filmem na temat zrównoważonego rozwoju, podkreślającym potrzebę promowania zmiany w branży i przesuwania granic w podejściu do poszanowania środowiska naturalnego. Marka deklaruje w nim swoje dążenie do budowy zrównoważonego ekosystemu w branży transportowej, który uwzględnia potrzeby wszystkich — ludzi, firm i przyrody.

Przesłanie filmu doskonale wpisało się w motto tegorocznego Światowego Dnia Środowiska, które brzmiało „It’s Time for Nature” („Czas dla natury”) i zachęca globalną społeczność do zatroszczenia się o naturę oraz zmiany trajektorii działalności człowieka.

W szczególności Manifest wydarzenia wzywa sektor prywatny do przyjmowania zrównoważonych środowiskowo modeli biznesowych, a cel Iveco zakładający stworzenie zrównoważonego ekosystemu w celu dekarbonizacji transportu z pewnością jest takim modelem.

Film jest inspirowany popularnym cytatem z Karola Darwina: “Gatunkiem, który przetrwa, nie jest ani ten najsilniejszy, ani najinteligentniejszy. Przetrwa ten, który potrafi się zmieniać…”. Rozpoczynając film tym właśnie zdaniem, marka podkreśla potrzebę zmian i dekarbonizacji transportu jako sposobu na zatrzymanie degradacji klimatu i poprawę jakości powietrza w centrach miast.

Firma składa zdecydowaną deklarację w kwestii swojego długofalowego zaangażowania na rzecz zrównoważonego transportu, dzięki któremu opracowała pionierskie systemy alternatywnego napędu i jest liderem technologii opartych na zasilaniu gazem ziemnym.