TRWA ŚWIATOWY TYDZIEŃ BRD ONZ – PIKNIK NA RZECZ DZIECI

Bezpie_mal

Trzeci Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ, który właśnie jest obchodzony (4-10 maja) stanowi ważny kamień milowy w ramach Dekady Działań.

Tydzień BRD i prowadzona w tym czasie światowa kampania #SaveKidsLives, której celem jest ratowanie życia dzieci, mają zwrócić uwagę na to, co spotyka dzieci na światowych drogach i zainicjować działania na rzecz zmiany aktualnej sytuacji na lepsze.


Zobacz także:

MOTORYZACJA I PRAWO


 

Wdrożenie pakietu dziesięciu wskazanych strategii stanowiłoby istotny wkład w proces budowy tętniących życiem i przyjaznych mieszkańcom społeczności, a także rozwijania bezpiecznego i zrównoważonego transportu z korzyścią dla wszystkich użytkowników dróg.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na drogach ginie corocznie około 186 300 dzieci – co cztery minuty jedno. Codziennie setki dzieci doznają obrażeń, często bardzo ciężkich. Te traumatyczne wydarzenia są źródłem ogromnego cierpienia, rozpaczy i przyczyną kłopotów ekonomicznych, z którymi borykają się rodziny i przyjaciele ofiar wypadków. Ponadto społeczeństwa ponoszą koszty w związku z utratą cennych zasobów, których nie można przeznaczyć na rozwiązanie innych, pilnych problemów zdrowotnych i rozwojowych.

bezp_sroW 2014 roku w Polsce miało miejsce 3 210 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 80 dzieci poniosło śmierć, a 3 509 doznało obrażeń. W stosunku do roku 2013 zmalała: liczba wypadków o 244 (-7,1%), liczba zabitych o 10 dzieci (-11,1%) i liczba rannych o 238 dzieci (-6,4 %).

Wśród dzieci w wieku 0-19 lat, które giną na drogach na całym świece, 38% stanowią piesi. Ten wysoki odsetek dzieci – pieszych ginących na drogach odzwierciedla historyczne uprzywilejowanie transportu samochodowego. Potrzebna jest pilna zmiana sposobu myślenia, aby drogi spełniały potrzeby i były bezpieczne dla wszystkich użytkowników, również dzieci.

Ta zmiana jest bezwzględnie potrzebna również w kontekście promowania zdrowego stylu życia. Chodzenie, jazda na rowerze i inne formy aktywności fizycznej, które w dużej mierze pomogłyby w walce z nadwagą i otyłością dzieci, nieodwołalnie spowodują, że częściej będą korzystały one z dróg. Tylko jeżeli drogi będą bezpieczne, dzieci będą chętnie z nich korzystać, a ich rodzice i opiekunowie zezwolą im na to i będą ich do tego zachęcać.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz ze Światową Organizacją Zdrowia koordynuje obchody III Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

9 maja w Parku Skaryszewskim w Warszawie KRBRD organizuje wydarzenie kończące III Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ 2015. W atmosferze pikniku dowiemy się, jak najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego oraz ich opiekunowie mogą wpływać na bezpieczeństwo swoje i innych. Projekt umożliwi odwiedzającym zapoznanie się ze szczegółowymi działaniami służb odpowiedzialnych za realizację priorytetów, od których zależy życie i zdrowie ludzkie.

Nie ma prostych, jednowymiarowych rozwiązań, które w wystarczający sposób ograniczałyby szerokie spektrum zagrożeń, na które narażone są dzieci na drogach, niemniej poniżej wymieniono dziesięć najbardziej znanych strategii, które zwłaszcza wtedy, gdy wdrażane są w ramach jednego pakietu, umożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na drogach.

Są to:
– kontrola prędkości;
– zmniejszenie liczby przypadków prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu;
– korzystanie z kasków przez rowerzystów i motocyklistów;
– przewożenie dzieci w fotelikach samochodowych;
– zwiększenie widoczności dzieci na drodze i umożliwienie im lepszego widzenia drogi;
– poprawa infrastruktury drogowej;
– przystosowanie konstrukcji pojazdu;
– wdrożenie etapowego przyznawania uprawnień do kierowania pojazdem;
– zapewnienie właściwej opieki nad dziećmi, które odniosły obrażenia;
– nadzór nad dziećmi przebywającymi w pobliżu dróg.