VOLKSWAGEN: NOWE PROJEKTY DLA OCHRONY KLIMATU

Volkswagen i Permian Global, firma zajmująca się opracowywaniem projektów środowiskowych, podpisały porozumienie w sprawie wspólnego tworzenia projektów (Joint Development Agreement) z dziedziny ochrony klimatu.

Dzięki temu w drugiej połowie 2020 roku koncern rozpocznie działania służące ochronie lasów tropikalnych.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

Ochrona lasów przed wycinką oraz ponowne zalesianie przyczynią się do produkcji tlenu i w ten sposób zrównoważą tę część emisji dwutlenku węgla, której nie da się dzisiaj uniknąć i gdzie nie wykorzystuje się na razie energii ze źródeł odnawialnych.

Wdrażane projekty, po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów, pozwolą koncernowi na uzyskanie tzw. kredytów węglowych, które zostaną wykorzystane do zrównoważenia emisji dwutlenku węgla powstającej u dostawców Volkswagena, podczas produkcji samochodów i w logistyce.

– Ochrona i powiększanie obszarów przyrodniczych w bardzo efektywny i naturalny sposób przyczyniających się do zmniejszenia emisji CO2 jest ważnym zadaniem, na co często zwraca uwagę Światowa Rada Klimatyczna – powiedział Ralf Pfitzner, szef działu Zrównoważonego Rozwoju w koncernie Volkswagen.

– Dziewicze lasy niosą wielkie korzyści dla ludzkości i dla całego środowiska. Wśród nich jest też zdolność do wiązania ogromnych ilości dwutlenku węgla – stwierdził Stephen Rumsey, Przewodniczący Permian Global.

W ramach zawartego porozumienia firmy zamierzają realizować projekty w Ameryce Południowej i Azji na łącznym obszarze miliona hektarów. Dają one różnego rodzaju pozytywne efekty: zapewniają ochronę zagrożonych lasów i służą zalesianiu nowych terenów, przynoszą długofalowe korzyści dla lokalnych mieszkańców dzięki tworzeniu ekologicznej alternatywy dla wycinki drzew.

Pozwalają też zachować bioróżnorodność i przyczyniają się do realizacji celów Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs). Wszystkie projekty będą niezależnie certyfikowane według najwyższych standardów, jak Verified Carbon Standard (VCS), Climate Community and Biodiversity Standard (CCB) czy Gold Standard.