VOLKSWAGEN POZNAŃ DBA O EKOLOGIĘ – STRATEGIA GOTOZERO

Volkswagen Poznań realizuje cele na rzecz środowiska strategii GoToZero. Do 2050 roku zamierza stać się przedsiębiorstwem neutralnym z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla.

Oznacza to, że spółka pragnie osiągnąć światowy kompromis ograniczenia zmian klimatu i globalnego ocieplenia do poziomu nieprzekraczającego 2 stopni Celsjusza, ogłoszonego podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych.


Zobacz relacje:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

Dodatkowo VW Poznań stawia sobie cele pośrednie, takie jak zmniejszenie zużycia energii i wody, emisji dwutlenku węgla i lotnych związków organicznych oraz redukcję ilości wytworzonych odpadów o 50 proc. w przeliczeniu na każdy wyprodukowany samochód do 2025 roku.

– O tym, że mamy obecnie do czynienia z niezwykle szybko postępującymi zmianami klimatycznymi, nie trzeba nikogo przekonywać. Chcąc zapewnić naszym dzieciom i wnukom możliwość życia na tej planecie, już dziś musimy działać, gdyż z konsekwencjami naszych decyzji przyjdzie mierzyć się następnym pokoleniom. Volkswagen Poznań, jako przedsiębiorstwo produkcyjne, przykłada bardzo dużą wagę do polityki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Wiemy, że by móc w 2050 r. osiągnąć całkowitą neutralność pod względem CO2 musimy co roku podejmować szereg inicjatyw przybliżających nas w tym kierunku i konsekwentnie to robimy – podkreśla Jens Ocksen, Prezes Zarządu Volkswagen Poznań.

Troska i poczucie odpowiedzialności spółki za wpływ na środowisko naturalne, przekłada się na konkretne działania. Począwszy od roku 2018, energia elektryczna niezbędna do produkcji samochodów, a od 2019 także komponentów, wytwarzana jest w elektrowniach wodnych i wiatrowych znajdujących się na terenie Polski, co potwierdzają posiadane i rejestrowane przez Urząd Regulacji Energetyki certyfikaty.

– Sam zakład w Poznaniu zużywa rocznie blisko 120 tys. MWh energii elektrycznej. Tylko dzięki zakupowi 100 proc. energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zmniejszamy emisję CO₂ do powietrza o ponad 80 proc. Ta decyzja to ważny i odpowiedzialny krok w kierunku przedsiębiorstwa neutralnego z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla – komentuje Dietmar Mnich, Dyrektor Zakładu w Poznaniu.

Spółka inwestuje także w nowoczesne technologie i optymalizuje istniejące procesy produkcyjne.

– Każdego roku realizujemy dziesiątki inwestycji i optymalizacji, dzięki którym konsekwentnie poprawiamy nasz bilans środowiskowy i zwiększamy efektywność energetyczną. Odzyskiwanie ciepła z procesów produkcyjnych, przebudowa centrali wentylacyjnych, tak by ich pracą dało się elastycznie sterować w okresach przestojów i przerw, to tylko niektóre z już wdrożonych rozwiązań. Tylko dzięki wykorzystaniu innowacyjnego modułu rekuperacji ciepła, w odlewni odzyskujemy energię, którą dalej ogrzewanych jest 30 budynków mieszkalnych oraz szpital im. H. Cegielskiego na poznańskiej Wildzie – dodaje Katarzyna Nowojewska, Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Środowiska.

W ciągu minionych dwóch lat, pracownicy Volkswagen Poznań posadzili w pobliżu fabryk w Poznaniu i we Wrześni blisko 50 000 drzew. Tylko w roku 2019, 150 wolontariuszy, pracowników Volkswagen Poznań, posadziło 15 tysięcy sadzonek w sąsiadującym z fabryką Craftera we Wrześni Nadleśnictwie Czerniejewo.

W 2017 roku, obszar ten dotknęła nawałnica, która zniszczyła całkowicie blisko 650 ha lasów. Zalesiony teren ma powierzchnię 2 ha. Wśród posadzonych drzew są dęby szypułkowe, lipy, graby, czereśnie ptasie oraz szybko rosnące sosny.

Sukcesywnie eliminowany jest także plastik z użycia w zakładach.

– To zadanie na wiele lat. Zaczynamy już dzisiaj od wyeliminowania jednorazowych opakowań plastikowych z zakładowych kantyn oraz ograniczenia możliwości zamawiania napojów w plastikowych butelkach. Ten prosty ruch – zastąpienie plastiku szkłem – pozwoli na zredukowanie ilości odpadów o ok. 5000 butelek plastikowych miesięcznie, co daje 60 000 butelek rocznie – dodaje Monika Hajbowicz, Kierownik Działu Ochrony Środowiska.

To samo dotyczy jednorazowych opakowań wykorzystywanych w transporcie części. Wprowadzone w ostatnim czasie działania, pozwoliły zredukować ich użycie o blisko 15 proc. na każdy wyprodukowany samochód. To odpowiada w skali roku powierzchni 124 boisk piłkarskich.

Dzięki nowoczesnym metodom odzyskiwania wody, w fabryce w Poznaniu udało się obniżyć jej zużycie o 700 litrów na każde wyprodukowane auto (w porównaniu do roku 2010). Zrealizowano to dzięki zastosowaniu zamkniętych obiegów wody w kabinie zraszania na montażu i w obszarze lakierni, wykorzystaniu technologii osmozy, a także na przykład montażowi baterii czasowych w umywalkach w toaletach i w pomieszczeniach socjalnych.

W ramach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, Volkswagen Poznań już od 2018 wspiera bioróżnorodność poprzez opiekę nad 25 pszczelimi rodzinami. Ule znajdują się na terenie fabryki we Wrześni, a pozyskany w ten sposób miód dostępny jest w zakładowej kantynie. Dla zapewnienia pszczołom dobrych warunków, część terenów zielonych obsadzono krzewami lawendy.