VOLVO: APEL DO ONZ W SPRAWIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

Pomimo postępów poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach, dane wskazują na znaczną różnicę w liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych między między gospodarkami rozwiniętymi i rozwijającymi się.

Volvo Cars wzywa rządy i organy regulacyjne na całym świecie do rozwiązania problemu dużej nierówności w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w obydwu kategoriach krajów.


Zobacz także:

BEZPIECZEŃSTWO

ROZMAITOŚCI


 

Każdego roku około 1,35 miliona ludzi ginie w wypadkach drogowych. Już sama ta liczba podkreśla potrzebę działania, ale dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pokazują również, że ryzyko śmierci w ruchu drogowym jest ponad trzy razy wyższe w krajach rozwijających się niż w krajach rozwiniętych.

Aby poprawić globalne bezpieczeństwo na drodze, Volvo Cars uważa, że ​​kraje powinny promować stosowanie pasów bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie i egzekwowanie przepisów dotyczących tego zagadnienia, obejmujących zarówno przednie, jak i tylne siedzenia. Podstawowa kwestia powinna także, dotyczyć infrastruktury drogowej – oddzielenie ruchu pieszych od ruchu pojazdów.

Wniosek Volvo Cars do działania pojawił się, po trzeciej światowej konferencji ministerialnej na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, której gospodarzem była Szwecja i WHO. Na konferencji w Sztokholmie delegaci z ponad 80 państw członkowskich ONZ omawiali przyszły strategiczny kierunek globalnego bezpieczeństwa ruchu drogowego do 2030 r. I później.

– Dane globalne pokazują, że istnieje znaczna nierówność w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Luki w bezpieczeństwie należy rozwiązać za pomocą technologii, ale także poprzez stworzenie i wzmocnienie globalnej kultury bezpieczeństwa. Musimy zrozumieć i zająć się różnorodnością użycia pasów bezpieczeństwa, podczas gdy infrastruktura powinna koncentrować się na poprawie bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg, pieszych i rowerzystów – powiedział Malin Ekholm, szef Centrum Bezpieczeństwa Volvo Cars.

Volvo Cars chętnie uczestniczy w globalnych inicjatywach w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki bogatym zasobom wiedzy na temat bezpieczeństwa, tak jak to robiło przez wiele dziesięcioleci we współpracy z rządami, środowiskiem akademickim i organami regulacyjnymi. Na przykład w ubiegłym roku uruchomiono otwartą bazę danych zawierającą dziesięciolecia badań związanych z bezpieczeństwem.

– Volvo Cars ma długą tradycję w zwiększaniu bezpieczeństwa poprzez współpracę, która jest kluczowym czynnikiem sukcesu dla bycia liderem w dziedzinie bezpieczeństwa. Kluczowe znaczenie ma lepsze zrozumienie wartości i potrzeba odpowiedniej podstawowej ochrony, a my potrzebujemy pomocy ONZ i krajowych ustawodawców, aby rozwiązać ten problem poprzez ustawodawstwo i informacje. W Volvo Cars z niecierpliwością oczekujemy, że będziemy w tym uczestniczyć – dodał Malin Ekholm.

Nowoczesny trzypunktowy pas bezpieczeństwa, po raz pierwszy wprowadzony przez Volvo Cars w 1959 r.. Jest najważniejszą funkcją bezpieczeństwa w samochodzie. Bez tego inne zaawansowane funkcje bezpieczeństwa technologicznego stają się w dużej mierze nieskuteczne. Funkcja automatycznego hamowania jest znacznie mniej skuteczna, jeśli ludzie w samochodzie nie mają zapiętych pasów bezpieczeństwa, które utrzymują ich w fotelach. To samo dotyczy urządzeń przytrzymujących dla dzieci, które pomagają chronić dzieci o różnych rozmiarach.

Jednak tylko w 105 krajach na świecie obowiązują przepisy dotyczące pasów bezpieczeństwa, które dotyczą zarówno pasażerów siedzących z przodu, jak i z tyłu, zgodnie z najlepszymi praktykami. Dlatego Volvo Cars wnioskuje w ONZ do wezwania prawodawców na całym świecie do dostosowania i egzekwowania przepisów dotyczących pasów bezpieczeństwa, aby objąć wszystkich pasażerów we wszystkich pojazdach.