VOLVO i SHELL: GLOBALNE POROZUMIENIE GAZOWE

Vo 1_T2011_1116

Volvo Trucks Shell zawarły porozumienie o globalnej współpracy w sprawie wprowadzania na rynek skroplonego gazu ziemnego (LNG) jako paliwa dla samochodów ciężarowych o dużej ładowności.

Bazując na opracowanym przez Volvo nowym systemie spalania MethaneDiesel, w którym LNG jest stosowany do zasilania silników wysokoprężnych, oraz na wiedzy i inwestycjach infrastrukturalnych Shell w LNG, obydwie firmy postanowiły skoordynować swoje działania i aktywnie działać na rzecz popularyzacji gazu w sektorze transportowym.


Zobacz także:
UŻYTKOWE


– Shell jest kluczowym uczestnikiem tego rynku, my zaś jesteśmy jednym z czołowych producentów samochodów ciężarowych, który już wprowadził na rynek pojazd z energooszczędnym z silnikiem gazowym. Wspólnie uważamy, że potrafimy usprawnić i przyspieszyć proces wdrażania LNG w sektorze transportowym, zarówno poprzez działania własne, jak i inspirowanie innych – mówi Lennart Pilskog, dyrektor ds. public affairs w Volvo Trucks.

Umowa o współpracy już obowiązuje i rozpoczęto już konkretne działania, które w pierwszej fazie koncentrują się na wybranych rynkach w środkowej Europie i Stanach Zjednoczonych. Nie zawiera ona klauzuli wyłączności po żadnej ze stron. Tym samym nie ogranicza trwającej lub przyszłej współpracy i dialogu z innymi partnerami.

Gaz dla transportu długodystansowego

Obecnie gaz ziemny w postaci sprężonej (CNG) jest stosowany w autobusach miejskich i pojazdach ciężarowych o małej ładowności. Jednak transport długodystansowy wiąże się z koniecznością przewozu w pojeździe dużych ilości paliwa. W przypadku gazu jest to możliwe pod warunkiem zasilania silnika LNG, ponieważ, w porównaniu z gazem sprężonym, gaz w postaci skroplonej zajmuje mniejszą objętość.

W Volvo FM MethaneDiesel zastosowano nowy system spalania mieszanki metanu i oleju napędowego, w którym paliwem głównym jest gaz. Model ten jest już dostępny w Szwecji, Norwegii, Belgii, Hiszpanii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Trwa proces jego wprowadzania na rynki Włoch i Francji.

– Dostrzegamy znaczny potencjał w naszym samochodzie ciężarowym zasilanym gazem i dlatego będziemy kontynuować jego wprowadzanie na kolejne rynki, równolegle rozwijając nasze zdolności produkcyjne i infrastrukturę dystrybucji gazu. Spalanie skroplonego gazu ziemnego w silniku wysokoprężnym charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością. Jest to nowa alternatywa paliwowa, która w dającej się przewidzieć przyszłości może zdominować segment pojazdów o dużej ładowności – konkluduje Lennart Pilskog.

Upowszechnieniu się LNG będzie sprzyjać także dystrybucja skroplonego biogazu (LBG), pozyskiwanego z surowców odnawialnych.