VOLVO: KIEROWCY CIĘŻARÓWEJ JEŻDŻĄ BEZ PASÓW

V 1_1866C8

Pas bezpieczeństwa dwukrotnie zwiększa szansę przeżycia poważnego wypadku drogowego. Niemniej jednak, aż połowa kierowców samochodów ciężarowych jeździ bez zapiętych pasów. Volvo Trucks chce to zmienić.

– Gdyby więcej użytkowników dróg używało pasów bezpieczeństwa, w samych tylko krajach Unii Europejskiej udałoby się co roku uratować ponad 7000 istnień ludzkich. A kierowcy zawodowi powinni być wzorem dla innych – mówi Carl Johan Almqvist, dyrektor ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i produktów w Volvo Trucks.


Zobacz także:
UŻYTKOWE


Jeżeli kierowca lub pasażer ma zapięty pas bezpieczeństwa, jego szansa przeżycia poważnego wypadku drogowego wzrasta dwukrotnie. Tak wynika m.in. z najnowszego raportu WHO pt. „Global Status Report on Road Safety 2013”, dotyczącego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na świecie. Raport kładzie nacisk większe wykorzystanie pasów bezpieczeństwa jako jednego z kluczowych środków umożliwiających poprawę bezpieczeństwa na drogach. Obecnie w 111 krajach świata istnieje prawny obowiązek zapiania pasów. Od 2006 r. na obszarze UE obowiązek ten dotyczy kierowców / pasażerów zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych.

V 2_1253

– Chociaż w ostatnich latach wzrósł odsetek kierowców samochodów ciężarowych, którzy używają pasów bezpieczeństwa, wciąż zapina je mniej niż połowa. I to pomimo faktu, że zarówno nasze własne, jak i inne europejskie badania pokazują, że przynajmniej 50 procent kierowców, którzy ponieśli śmierć w wypadkach, udałoby się uratować, gdyby tylko mieli zapięty pas. Z drugiej strony, wśród kierowców zapinających pasy, odsetek ofiar śmiertelnych wyniósł tylko 5 proc. – dodaje Almqvist.

Nowe badanie na grupie 700 kierowców

Niedawne badanie, przeprowadzone w latach 2011–2013 przez szwedzki instytut bezpieczeństwa ruchu drogowego NTF, polegające na obserwacji ponad 700 kierowców pojazdów ciężarowych i rozmowach z ponad 200 z nich, potwierdza ten stan rzeczy. Większość respondentów stwierdziła, że jadąc samochodem osobowym zapina pas bezpieczeństwa. Jednak tylko połowa z nich postępuje tak samo w samochodzie ciężarowym. Jako powody, ankietowani wskazywali m.in. trudność, niewygodę lub czasochłonność zapina i odpinania pasa.

– Wobec faktu, że pas bezpieczeństwa może stanowić granicę między życiem a śmiercią, nie są wiarygodne wymówki. W Volvo Trucks inwestujemy znaczne środki w rozwój systemów zapobiegających wypadkom, ale dopóki kluczową rolę pełni czynnik ludzki, dopóty całkowite wyeliminowanie ryzyka wypadków drogowych będzie niemożliwe. Dlatego zachęcam zarówno firmy transportowe, jak i kierowców, by wszelkimi sposobami dążyli do poprawy bezpieczeństwa. A najprostszym sposobem jest korzystanie z najskuteczniejszego pod tym względem pojedynczego elementu wyposażenia, jakim jest pas bezpieczeństwa – konkluduje Carl Johan Almqvist.