VOLVO NAJLEPSZE SPOŚRÓD 26 MAREK

W 5. niezależnym badaniu satysfakcji dealerów samochodów Volvo Auto Polska zajęło pierwsze miejsce. Tym samym Volvo powtórzyło sukces z roku ubiegłego i już po raz trzeci w historii zostało liderem raportu.

Tegoroczne badanie przeprowadzono w okresie wrzesień – listopad 2011. Wzięli w nim udział właściciele i dyrektorzy zarządzający stacjami dealerskim z całej Polski. W sumie przebadano przedstawicieli 26 marek motoryzacyjnych. W badaniu nie uwzględniono marek, które posiadają w Polsce mniej niż 10 dealerów.

Dealerzy poddali ocenie następujące płaszczyzny współpracy z importerem – oferowany produkt, prowadzoną politykę sprzedażową i realia pracy na polskim rynku. Każda z kategorii została szczegółowo oceniona, w skali pięciostopniowej, gdzie 1 było oceną najniższą, a 5 najwyższą.

Volvo w klasyfikacji generalnej uzyskało 4,2 punktu, co jest wzrostem w porównaniu do roku ubiegłego i najwyższym wynikiem w historii badania. W rankingach cząstkowych dealerzy Volvo docenili pomoc ze strony importera, jakość systemu dystrybucji samochodów oraz managerów pracujących w siedzibie Volvo Auto Polska – w tych kategoriach Volvo odnotowało również najlepsze wyniki. Dzięki temu Volvo nie tylko utrzymało pierwsze miejsce w ogólnym zestawieniu, ale również umocniło swoją przewagę nad konkurencją.

– Trzecie nasze zwycięstwo w 5-letniej historii badania napawa nas dumą, ale również zachęca do pracy w przyszłym roku. Jesteśmy wdzięczni dealerom za codzienną pracę i wytrwałość we wzmacnianiu wizerunku marki Volvo w Polsce – powiedział Arkadiusz Nowiński, Prezes Volvo Auto Polska.

Pełen raport zostanie zaprezentowany do końca grudnia obecnego roku.

Badanie zostało przygotowane przez firmę doradczą DCG Dealer Consulting we współpracy z magazynem „Dealer”. Opiekę merytoryczną nad całością raportu objęła firma doradcza Ernst & Young.