VOLVO: NOWA USŁUGA – DORADZTWO PALIWOWE

Nowa usługa Volvo Trucks – Doradztwo Paliwowe – ułatwia firmom transportowym ograniczanie wydatków na paliwo. Doradca paliwowy pomaga firmie zarówno w planowaniu, jak i monitorowaniu zużycia paliwa.

Uzyskane w ten sposób oszczędności są trwałe i mogą wynieść nawet 5 procent.

Koszty paliwa stanowią od 25 do 35 procent ogółu wydatków firmy transportowej. Jednocześnie, marże zysku tych firm są na ogół bardzo niskie, co oznacza, że najmniejsza nawet oszczędność ma istotne znaczenie dla przewoźnika.

– Kluczową rolę w procesie redukcji zużycia paliwa pełnią kierowcy. I chociaż nasze szkolenia kierowców w zakresie jazdy ekonomicznej potwierdziły swoją skuteczność, bez profesjonalnego monitorowania postępów osiągnięte rezultaty są często krótkookresowe – mówi Mikael Lidhage, dyrektor ds. zarządzania zużyciem paliwa w Volvo Trucks.

Dlatego właśnie Volvo Trucks wprowadza na rynek usługę Doradztwo Paliwowe, w ramach której osobisty doradca paliwowy pomaga przewoźnikowi zmniejszyć koszty paliwa i utrwalić osiągnięte oszczędności. Usługa składa się z trzech modułów: Aktywne doradztwo ze strony osobistego doradcy paliwowego (Fuel Coaching), Internetowe forum dyskusyjne (Fuel Management Toolbox) oraz Mailowe wsparcie techniczne (Fuel Management Support). Metodologia postępowania wymaga także, by firma transportowa powołała specjalistę, który będzie odpowiedzialny za ekonomikę paliwową w firmie i za wszelkie kontakty z doradcą Volvo.

Celem usługi jest maksymalizacja skuteczności wszystkich środków podejmowanych w celu oszczędzania paliwa. Poprzez ciągłe przekazywanie uwag klientowi, środki stają się coraz bardziej naturalne i łatwe do stosowania.

– Zaangażowany i skoncentrowany na problemie klient, który prowadzi otwarty dialog ze swoimi kierowcami, swoim specjalistą od ekonomiki paliwowej i z doradcą paliwowym Volvo, jest w stanie stosunkowo łatwo zredukować zużycie paliwa o trzy do pięciu procent – wyjaśnia Mikael Lidhage.

Zobacz film w originale: Youtube.com

Doradztwo Paliwowe jest uzupełnieniem dla oferowanej przez Volvo Trucks Usługi Zarządzania Paliwem (Fuel Management Service), opracowanej przede wszystkim z myślą o większych firmach transportowych.

– Dzięki Doradztwu Paliwowemu nawet małe firmy transportowe mogą korzystać z nadzoru i pomocy osobistego doradcy – podsumowuje Mikael Lidhage.

Doradztwo Paliwowe jest dostępne wraz z pojazdami nowej serii FH. Z początkiem przyszłego roku usługa ta zostanie udostępniona także dla poprzednich modeli pojazdów, wyposażonych w system Dynafleet.

Początkowo usługa będzie oferowana tylko w Europie.

Fakty dotyczące trzech modułów Doradztwa Paliwowego:

1) Aktywne doradztwo ze strony osobistego doradcy paliwowego (Fuel Coaching)
Doradcy paliwowi rejestrują i analizują technikę jazdy poszczególnych kierowców, syntetyzując pozyskane dane w comiesięcznych raportach. Doradcy udzielają także praktycznych wskazówek dotyczących redukcji zużycia paliwa oraz pomagają w planowaniu i organizowaniu niezbędnych działań kontrolnych. Jeżeli styl jazdy danego kierowcy ulegnie nagłej zmianie, w sposób wymagający szybkiej reakcji lub działania, specjalista ds. ekonomiki paliwowej w firmie transportowej jest o tym informowany.

2) Internetowe forum dyskusyjne (Fuel Management Toolbox)
Portal internetowy udostępniający narzędzia oraz dostarczający inspiracji, porad i praktycznych informacji o najlepszych i najprostszych sposobach doskonalenia ekonomiki paliwowej.

3) Mailowe wsparcie techniczne (Fuel Management Support)
Interfejs umożliwiający klientowi kontakt z jego osobistym doradcą paliwowym, którego rolą jest odpowiadanie na pytania i udzielanie porad.