VOLVO: PROJEKT EUROFOT POTWIERDZIŁ TEZĘ

Po tym, jak w Brukseli przedstawiono pierwsze wyniki paneuropejskiego projektu badawczego euroFOT, wniosek jest oczywisty: opracowane przez Volvo Trucks aktywne systemy bezpieczeństwa pomagają kierowcom unikać wypadków.

Projekt euroFOT (FOT = Field Operation Test) trwał blisko cztery lata. Uczestniczyło w nim łącznie 28 partnerów, którzy w imieniu Unii Europejskiej badali systemy opracowane z myślą o pomocy kierowcom samochodów osobowych i ciężarowych w rozpoznawaniu zagrożeń, zapobieganiu wypadkom i poprawie ekonomiki jazdy.

Volvo Trucks wchodziło w skład szwedzkiego zespołu, razem z Volvo Car Corporation i Uniwersytetem Technicznym Chalmers.

– W przydzielonej nam części projektu badaliśmy 30 samochodów ciężarowych, użytkowanych przez dwie firmy transportowe: DHL Tradeteam w Wielkiej Brytanii i Nijhof Wassink w Holandii. Zweryfikowaliśmy skuteczność trzech systemów: aktywnego tempomatu, Układu Ostrzegającego o Niebezpieczeństwie Kolizji i Układu Monitorowania Pasa Ruchu – mówi Karsten Heining, menedżer projektu w Volvo Trucks.

Ryzyko zredukowane o 15 procent

W odniesieniu do aktywnego tempomatu (ACC) i Układu Ostrzegającego o Niebezpieczeństwie Kolizji (FCW), które są używane wspólnie do utrzymywania bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego i tym samym zapobiegania zderzeniom polegającym na najechaniu na tył innego pojazdu, badanie ujawnia, że wyposażając samochody ciężarowe we wspomniane systemy, liczbę tego typu wypadków na autostradach można zredukować nawet o 15 procent. Badanie pokazuje także, że istnieje znaczny potencjał dla podwyższenia tego wskaźnika.

– Statystycznie, system jest wykorzystywany przez mniej niż połowę czasu jazdy. Gdyby wydłużyć ten czas, wypadków mogłoby być jeszcze mniej. Musimy więc instruować i szkolić kierowców. Należy również popracować nad aspektami technicznymi, żeby uczynić system jeszcze łatwiejszym w obsłudze. Jeżeli chodzi o Układ Monitorowania Pasa Ruchu (LKS), zebrano zbyt mało danych, by móc wyciągnąć miarodajne wnioski co do stopnia, w jakim to rozwiązanie przyczynia się do unikania wypadków. Udowodniono jednak, że układ pomaga kierowcom w utrzymywaniu prawidłowego toru jazdy. Czasami zadaje się nam pytanie, czy nie obawiamy się, że te systemy mogą przeszkadzać kierowcy lub rozpraszać jego uwagę. Ale analiza danych pochodzących z euroFOT na nic takiego nie wskazuje – mówi Karsten Heinig.

Każdy samochód ciężarowy biorący udział w badaniach był wyposażony w pięć kamer wideo:
– kamera skierowana do przodu, rejestrująca pole widzenia kierowcy w kierunku jazdy;
– kamera obejmująca swoim zasięgiem martwe pole po stronie pasażera;
– kamera rejestrująca ruchy prawej stopy kierowcy;
– kamera zamocowana do przedniego słupka kabiny, rejestrująca zachowania kierowcy;
– kamera skierowana na twarz kierowcy, rejestrująca ruchy jego oczu.

Filmy razem z odczytami parametrów, takich jak np. aktualna prędkość jazdy, z elektronicznych jednostek sterujących pojazdu, stanowią unikatowy materiał badawczy, zawierający łącznie około 70 TB danych. Cztery miliony kilometrów, jakie pokonały samochody ciężarowe, są teraz gotowe do analizy, wraz z możliwością pozyskania zapisów dla następnych czterech milionów kilometrów – dzięki współpracy z Chalmers dane zostaną udostępnione także środowiskom akademickim.

– Zebrany materiał posłuży jako bogate źródło wiedzy, w okresie, gdy intensyfikujemy prace nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego – stwierdza Karsten Heinig.

Fakty – euroFOT

Projekt euroFOT jest finansowany prze Unię Europejską i skupia 28 organizacji, takich jak producenci pojazdów, dostawcy w branży motoryzacyjnej, instytuty badawcze i uniwersytety. W badaniach bierze udział ponad 1000 samochodów osobowych i ciężarowych.

W ramach szwedzkiej części projektu, Volvo Car Corporation, Volvo Trucks i Uniwersytet Techniczny Chalmers wspólnie opracowały metody badań i analizy zebranych danych.