VOLVO TRUCK: PÓŁ WIEKU BADAŃ NAD WYPADKAMI DROGOWYMI

volvo-tru-wy1

Mija pięćdziesiąt lat od momentu, w którym Zespół Volvo Trucks ds. Badania Rzeczywistych Wypadków rozpoczął systematyczne analizy i działania w oparciu o szczegółowe informacje o rzeczywistych wypadkach drogowych.

Zdobyta w ten sposób wiedza stanowi unikatową wartość w procesie opracowywania systemów bezpieczeństwa i projektowaniu przyszłych pojazdów z myślą o uczynieniu samochodów ciężarowych i transportu bezpieczniejszymi.


Zobacz relacje:

UŻYTKOWE

ECO


 

W swojej pracy Zespół ds. Badania Rzeczywistych Wypadków, ART (Accident Research Team), koncentruje się na poprawie zarówno bezpieczeństwa czynnego, jak i biernego samochodów ciężarowych Volvo. Badania w dziedzinie bezpieczeństwa biernego mają na celu minimalizację skutków wypadku, podczas gdy bezpieczeństwo czynne oznacza unikanie lub łagodzenie wypadków.

volvo-tru-wy2

Zrozumienie sposobu, w jaki dochodzi do wypadków, poprzez dogłębne badanie rzeczywistych zdarzeń drogowych, może przyczynić się do zapobieżenia im w przyszłości i uratować ludzkie życie.

– Co roku na całym świecie w wypadkach drogowych ginie 1,35 miliona osób. To problem, który traktujemy bardzo poważnie. Dochodzenia prowadzone przez Zespół ds. Badania Rzeczywistych Wypadków dostarczają cennej wiedzy, która pomaga nam w tworzeniu bezpieczniejszych miejsc pracy kierowców i ogólnej poprawie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Ponadto działania te wspierają urzeczywistnianie naszej wizji, zgodnie z którą żaden samochód ciężarowy Volvo nie powinien uczestniczyć w wypadku drogowym – wyjaśnia Anna Wrige Berling, dyrektor ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i produktów w Volvo Trucks.

volvo-tru-wy3

Rzeczywiste wypadki uzupełnieniem planowych testów zderzeniowych

– Bezpieczeństwo jest kluczową wartością Volvo od chwili założenia naszej firmy. W 1969 r. zaś utworzono Zespół ds. Badania Rzeczywistych Wypadków. Celem było, i wciąż pozostaje, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykorzystanie zebranych informacji w procesie projektowania nowych pojazdów – podkreśla Anna Theander, kierownik Zespołu ds. Badania Rzeczywistych Wypadków.

Obecnie Zespół ds. Badania Rzeczywistych Wypadków tworzy interdyscyplinarna grupa badawcza, złożona z ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa. Osoby te opracowują i przedstawiają opinie na temat przyczyn rzeczywistych wypadków, uzupełnione wiedzą zdobytą w laboratoryjnych testach zderzeniowych. Zespół analizuje także krajowe i regionalne statystki wypadków drogowych.

volvo-tru-wy4

– Ta, głęboka wiedza zdobywana przez ART stanowi wskazówkę i cenny wkład w pracę naszych konstruktorów. Mimo że ART samodzielnie nie opracowuje żadnych systemów bezpieczeństwa, wiedza naszych ekspertów od bezpieczeństwa na temat złożonych scenariuszy wypadków powiększa zasób kompetencji konstruktorów i daje odwagę tworzenia rozwiązań, które wykraczają daleko poza to, co początkowo uznawano za wymagane – tłumaczy Anna Wrige Berling.

Historia wspiera przyszłość

– Od 50 lat Zespół ds. Badania Rzeczywistych Wypadków czerpie naukę z przeszłości, badając miejsca wypadków, by dostarczać naszym konstruktorom informacji o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Jeżeli zaś chodzi o przyszłość, to wiedza zespołu ART nadal będzie wspomagać proaktywne działania Volvo Trucks w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno w przypadku konwencjonalnych pojazdów kierowanych przez człowieka, jak i pojazdów autonomicznych – stwierdza Anna Theander.