VOLVO TRUCKS: NOWA ORGANIZACJA FIRMY W POLSCE

Vo_0882

Kontynuując proces zmian w strukturze sieci Volvo Trucks i Renault Trucks, zapoczątkowany w roku 2012 i sukcesywnie wprowadzany w Europie, w tym również w Polsce, zmieniła się organizacja reprezentacji obydwu marek na rynku polskim.

Dokonał sięważny krok w procesie zmian w strukturze sieci serwisowej i sprzedaży Volvo Trucks i Renault Trucks w Polsce – nastąpiło formalne połączenie obu spółek poprzez przejęcie spółki Renault Trucks Polska przez Volvo Polska.


Zobacz także:
UŻYTKOWE


Volvo Polska Sp. z o.o. jest następcą prawnym Renault Trucks Polska Sp. z o.o. na podstawie art. 494 par. 1 oraz 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

– Połączenie obu podmiotów ma na celu dalsze doskonalenie obsługi klientów Volvo Trucks i Renault Trucks na rynku polskim, w tym szczególnie dostępu do produktów i usług oferowanych przez obie marki poprzez zoptymalizowaną pod tym kątem sieć sprzedaży i serwisu – powiedziała Małgorzata Kulis, Dyrektor Zarządzająca Volvo Group Trucks Poland.

Volvo Polska Sp. z o.o., poprzez organizację rynkową Volvo Group Trucks Poland reprezentuje marki Volvo Trucks i Renault Trucks na rynku polskim, w zakresie wyłącznego przedstawicielstwa sprzedaży nowych samochodów ciężarowych oraz obsługi posprzedażnej tychże pojazdów, realizowaną poprzez:
– 23 punkty sprzedaży Volvo Trucks;
– 20 punktów sprzedaży Renault Trucks;
– 32 autoryzowane punkty serwisowe Volvo Trucks, w tym 12 w pełni zarządzanych przez Volvo;
– 28 punkty serwisowych punkty serwisowe Renault Trucks, w tym 7 wspólnych dla obu marek pod szyldem Volvo Group Truck Center, w pełni zarządzane przez Volvo.