VOLVO TRUCKS: RUSZYŁA USŁUGA LOKALIZACJI POJAZDÓW

vol_usl1

Volvo Trucks wprowadza na rynek usługę lokalizacji pojazdów, opracowaną z myślą o przewozach wymagających szczególnej punktualności.

Nowa usługa pozwala na monitorowanie samochodu ciężarowego w czasie rzeczywistym. Najbardziej skorzystają na niej klienci realizujący zadania transportowe, w których decydują rolę odgrywa czas lub przewożący ładunki o dużej wartości.


Zobacz także:

UŻYTKOWE


 

Punktualność dostaw jest ważnym aspektem w każdej działalności transportowej, ale są i takie, w których stanowi ona zasadniczy warunek utrzymania kontraktu. Nowa usługa lokalizacyjna Volvo Trucks, Lokalizacja Pojazdu+, pozwala na monitorowanie pozycji geograficznej samochodu ciężarowego w czasie rzeczywistym, minuta po minucie. Stwarza tym samym niezbędne podstawy dla bardziej wydajnej logistyki.

vol_usl2

– Dobrym przykładem jest branża betoniarska. Tu czas jest absolutnie najważniejszy – każdy kolejny ładunek betonu musi być dostarczany z dokładnością co do minuty. Skład mieszanki betonowej jest każdorazowo dostosowywany do czasu potrzebnego na załadunek, transport i wylanie betonu. Z pomocą usługi Lokalizacja Pojazdu+ można precyzyjnie określić czas przybycia betonomieszarki i przygotować beton o odpowiednim składzie – mówi Johan Östberg, specjalista ds. produktu w Volvo Trucks.

Poza lokalizowaniem pojazdu w czasie rzeczywistym, usługa ta umożliwia definiowanie obszarów geograficznych, tras lub całych terytoriów państw w celu otrzymywania wiadomości w chwili przekroczenia przez pojazd granic wyznaczonych obszarów. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w obiektach magazynowych, gdzie personel musi znać dokładny czas przybycia i wyjazdu samochodu ciężarowego, by odpowiednio zaplanować swoją pracę. W niektórych segmentach transportu usługa lokalizacji pojazdów zapewnia dodatkowe, innego rodzaju korzyści.

– W sytuacji, kiedy samochód ciężarowy zboczy z wytyczonej trasy w systemie aktywuje się alarm. Funkcjonalność ta podnosi ogólny poziom bezpieczeństwa kierowców przewożących ładunki o dużej wartości – wyjaśnia Johan Östberg.

Fakty Lokalizacja Pojazdu+
• lokalizacja Pojazdu+ stanowi rozszerzenie Dynafleet Lokalizacja Pojazdu – usługi dostępnej w ramach opracowanego przez Volvo Trucks systemu zarządzania flotą Dynafleet;
• lokalizacja Pojazdu+ wprowadza funkcję monitorowania w czasie rzeczywistym, minuta po minucie, ułatwiając tym samym realizację zadań transportowych wymagających szczególnej punktualności;
• usługa ta umożliwia definiowanie obszarów geograficznych, tras lub całych terytoriów państw w celu otrzymywania wiadomości w chwili przekroczenia przez pojazd granic wyznaczonych obszarów.