VOLVO: ZDALNA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO

Volvo Trucks opracowało nowy, bazujący na komunikacji GSM system, który umożliwia stacji obsługi zdalną kontrolę stanu technicznego samochodu ciężarowego – rozwiązanie dające nadzieję na większą dyspozycyjność i niższe koszty obsługi technicznej pojazdu.

W Europie system zostanie wprowadzony na rynek w 2013 roku.

Dzięki zastosowaniu w pojeździe nowej wersji interfejsu telematycznego – TGW (Telematics Gateway) – stało się możliwe świadczenie nowych, zdalnych usług. Stacja obsługi Volvo zyskała możliwość monitorowania stopnia zużycia i stanu pojazdu, a także odczytu kodów usterek, za pośrednictwem sieci GSM.

– Nowy moduł komunikacyjny na pokładzie samochodów ciężarowych zapewnia stacji obsługi ciągły dostęp do danych o stopniu zużycia określonych podzespołów – wyjaśnia Christian Gustavsson, dyrektor ds. serwisu w Volvo Trucks.

Z pomocą nowego systemu mechanicy mogą sprawdzać przebieg pojazdu i tempo zużywania się niektórych jego podzespołów. Dysponując tymi informacjami, stacja obsługi może układać harmonogram przeglądów okresowych dostosowany do rzeczywistych potrzeb.

Obejrzyj film w originale www.youtube.com/VolvoTrucks

– Przyczyni się to do wzrostu dyspozycyjności pojazdu i zminimalizowania ryzyka nieplanowanych przestojów, spowodowanych awarią. Dla firm transportowych oznacza to większe bezpieczeństwo eksploatacyjne i mniej czynności administracyjnych, a ich klienci mogą liczyć na większą niezawodność dostaw – kontynuuje Christian Gustavsson.

Optymalizacja dyspozycyjności

Zdalna komunikacja pomiędzy samochodem ciężarowym i stacją obsługi stanowi uzupełnienie harmonogramu obsługowego. Jeżeli sposób wykorzystania samochodu ciężarowego jest inny od pierwotnie zakładanego, może okazać się, że okresy międzyobsługowe są zbyt krótkie lub zbyt długie. Jeżeli jednak stacja obsługi otrzymuje dane o rzeczywistym tempie zużycia eksploatacyjnego, może odpowiednio skorygować te interwały, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

– Wiele parametrów jest trudnych do wyliczenia. W pojeździe użytkowanym w warunkach trudniejszych niż przeciętne niektóre podzespoły zużywają się szybciej. Z kolei podzespoły pojazdu użytkowanego w warunkach łagodniejszych mogą w chwili przeglądu okresowego dysponować jeszcze sporym zapasem zużycia. A to oznacza niepewność dla firmy transportowej – mówi Christian Gustavsson.

Ograniczanie nieplanowanych przestojów

Jeżeli sposób użytkowania pojazdu odbiega od sposobu przyjętego w pierwotnym harmonogramie obsługi technicznej, stacja obsługi zostanie o tym poinformowana.

– Na przykład, serwis może otrzymać ostrzeżenie o zużyciu klocków hamulcowych. W rezultacie, zużyte elementy zostają w porę wymienione i nie zawiodą w długiej trasie – wyjaśnia Christian Gustavsson.

– To rozwiązanie korzystne dla obydwu stron. Możliwość uniknięcia nieplanowanych wizyt w serwisie leży w interesie zarówno firmy transportowej, jak i stacji obsługi.

Pobieranie aktualizacji przez GSM

Za pośrednictwem TGW możliwe będzie zdalne modyfikowanie parametrów i, w przyszłości, także aktualizacja kompletnych pakietów oprogramowania w pojeździe. Początkowo system obejmie ograniczoną liczbę parametrów, ale w ciągu kilku lat, jak twierdzi Christian Gustavsson, Volvo Trucks opracuje znacznie szerszą gamę podobnych funkcji, z myślą o dalszym zwiększaniu dyspozycyjności i redukcji kosztów eksploatacji samochodów ciężarowych.