WALNE ZGROMADZENIE AUTOMOBILKLUBU POLSKI

W Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Automobilklubu Polski. Podczas obrad przedstawione zostało Sprawozdanie z działalności Zarządu AP, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w latach 2008- 2012, podjęto uchwały o zmianie Statutu Klubu, podjęto uchwałę programowa na lata 2012- 2016.

W wyniku głosowań został wybrany nowy Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Na posiedzeniu zostanie wybrane Prezydium Zarządu. Prezesem Automobilklubu Polski na następną kadencję wybrany został ponownie Romuald Chałas.

Podczas Walnego Zgromadzenia zasłużonym członkom Automobilklubu Polski wręczone zostały odznaki.

Odznaką Honorowego Prezesa Automobilklubu Polski uhonorowany został były prezes Automobilklubu Polski – Longin Bielak.

Zarząd Automobilklubu Polski kadencji 2012- 2016: Romuald Chałas (prezes), Marek Jaczewski (wiceprezes), Stanisław Reterski (wiceprezes), Jarosław Tobolski (wiceprezes), Tomasz Kałwa (skarbnik), Aleksandra Brach, Benedykt Chądzyński, Armand Konieczny, Marek Kopczyński, Krzysztof Maciejewski, Ewa Parol-Bartnicka, Zdzisław Siwiński, Mirosław Staniszewski, Paweł Tomaszek i Marcin Wielgo.

Komisja Rewizyjna: Wojciech Morawski (przewodniczący), Wiesław Leśniak (z-ca przewodniczącego), Andrzej Bielecki, Paweł Kamieński i Jan Makarewicz.

Sąd Koleżeński: Marek Pawłowski (przewodniczący), Bartłomiej Czwartosz, Jan Czyżyk, Grzegorz Frunckowski, Kacper Pietrusiński, Jerzy Trzaska i Janusz Zdrojewski.

Fot.: Automobilklub Polski