WHO: RAPORT 2013 – NA DROGACH ZGINĘŁO 1,24 MLN OSÓB

Sko_bez 1jpg

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego na świecie (Global status report on road safety 2013).

W interesujący sposób zostały w nim zaprezentowane statystyki oraz właściwe dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego kierunki zmian. Raport objął cztery główne bloki tematyczne: poszkodowani w wypadkach drogowych, pasy bezpieczeństwa, jazda po alkoholu i prędkość.


Zobacz także:
BEZPIECZEŃSTWO


W 2013 roku na świecie w wypadkach drogowych zginęło 1,24 mln osób. Dla porównania w Polsce, w 2013 roku na drogach śmierć poniosło 3 291 osób. Statystycznie, najczęściej giną młode osoby w wieku pomiędzy 15 a 29 rokiem życia.

Największe ryzyko śmierci występuje w krajach średnio rozwiniętych. Co ciekawe, w krajach tych znajduje się 52 proc. wszystkich samochodów, ale powodują one aż 80 proc. wszystkich ofiar na drodze. Barometr prezentujący ryzyko śmierci w wypadku drogowym na poszczególnych kontynentach pokazuje, że Europa jest najbezpieczniejszym kontynentem. W wypadkach ginie tu 10 osób na 100 000. Na drugim biegunie jest Afryka, na 100 000 mieszkańców, śmierć na drodze dotyka 24 osoby. W Polsce, w 2012 roku piesi stanowili 33 proc. wszystkich ofiar wypadków.

Raport WHO przypomina również, że zapięte pasy podnoszą bezpieczeństwo i ograniczają konsekwencje wypadków, w przypadku kierowcy i pasażera siedzących z przodu do 50 proc., a pasażerów siedzących z tyłu do 75 proc.

– Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że 111 krajów zabezpiecza prawnie obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Przepisami objętych jest 4,8 miliarda mieszkańców globu. Wśród krajów, w których nie ma obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa są min. Stany Zjednoczone oraz Ukraina – mówi Radosław Jaskulski, instruktor Szkoły Auto Škoda.

Raport zauważa i podkreśla wpływ prędkości na zdarzenia drogowe – obniżenie prędkości o 5 proc. spowoduje obniżenie ilości wypadków nawet o 30 proc. Polska jest jednym z 59 krajów na świecie, które ograniczyły prędkość w miastach do 50 km/h i dodatkowo dopuściły możliwość ograniczeń prędkości poniżej 50 km/h. Już 100 krajów przyjęło przepisy, na mocy których w miejscach szczególnie niebezpiecznych wprowadzane będą ograniczenia prędkości do 30 km/h. Takie ograniczenia mogą występować na przykład w okolicach szkół.

Z raportu wynika także, że konsekwentne działania, oparte na przepisach prawa i wsparciu Policji mogą spowodować ograniczenie ofiar pijanych uczestników ruchu drogowego nawet o 20 proc. Problem pijanych kierowców dotyka wszystkich krajów, a 89 z nich wprowadziło przepisy określające dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi.

Polska jest jednym z krajów, w których przyjęto dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi 0,2 promila. Liczby jednak nadal przerażają. Na przeprowadzonych w 2013 roku prawie 9 mln badaniach kierowców, złapano ponad 162 000 nietrzeźwych. W roku 2011 liczba ta była wyższa o ponad 20 000 przy mniejszej liczbie kontroli.

Raport WHO wskazuje największe problemy bezpieczeństwa ruchy drogowego. Liczba podejmowanych przez kraje całego świata działań, przynosi oczekiwane rezultaty. Na tym tle wyróżnia się Europa, w której świadomość kierowców jest na najwyższym na świecie poziomie.