ZMANA SYSTEMU EGZAMINOWANIA W STYCZNIU 2013

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami. Jest to jednoznaczne z tym, że zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy zmienią się w styczniu 2013 r. Ustawa została uchwalona rok tym i miała początkowo obowiązywać od 11 lutego br. Tymczasem podpis pod nowelizacją powoduje, że termin wejścia w życie przepisów nastąpi 19 stycznia 2013 roku.

W ostatni okresie pojawiło się wiele informacji świadczących o zaniepokojeniu związanym ze zmianami, w szczególności w związku z nowym systemem przeprowadzania egzaminów teoretycznych na prawo jazdy. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) okazały się nieprzygotowane, a kandydaci na kierowców nie mieli możliwości wcześniejszego, pełnego zapoznania z nowymi zasadami egzaminu.

Sławomir Nowak, minister transportu, na początku stycznia powiedział, że jego resort podjął decyzję ws. przedłużenia vacatio legis do stycznia 2013 r. Odpowiednią nowelizację ustawy o kierujących pojazdami Sejm uchwalił 13 stycznia, a Senat przyjął ją bez poprawek sześć dni później.

Czy nowa ustawa przyczyni się do zwiększenia umiejętności kierujących? Niestety wątpliwe…