ZMARŁ ANDRZEJ BOROWICZKA

andrzej ok

9 listopada zmarł w Krakowie Andrzej Borowiczka – znany, ceniony i zasłużony działacz Automobilklubu Krakowskiego. Do klubu wstąpił pół wieku temu (został przyjęty 12 marca 1968), za czasów prezesury Sobiesława Zasady.

Był to okres rozkwitu popularnych zawodów samochodowych, tzw. kręciołków, rozgrywanych głównie na placu przy ul. Kałuży (obok hotelu Cracovia).


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

27 stycznia 1969 na wniosek klubowej Podkomisji Komisarzy Sportowych przyznano Andrzejowi Borowiczce stopień asystenta komisarza sportowego.

W roku 1976 nawiązał współpracę z inż. Stanisławem Czarnkiem, który prowadził Zakład Pomiaru Czasu, mieszczący się w Krakowie przy Urzędniczej 13, a formalnie pozostający w strukturze Ośrodka Techniczno- Zaopatrzeniowego Zarządu Głównego PZM jako Zakład Pomiaru Czasu w Krakowie. 27 maja 1977 Borowiczka został oficjalnie zatrudniony na etacie OT-Z PZM.

Wśród działających tam wówczas chronometrażystów były osoby bardzo zasłużone dla krakowskiego środowiska sportów motorowych, m.in. Andrzej Czarnek, Józef Czech, Jerzy Leszczyński, Jerzy Lis, Aleksander Sędzimir, Andrzej Walbiner czy Tadeusz Walbiner.

Z czasem Andrzej Borowiczka zaangażował się w organizowanie przez Automobilklub Krakowski rajdów – od szczebla popularnego aż po Rajdy Krakowskie w randze RSMP i Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM. Był inicjatorem rozgrywanych w Wieliczce od 2007 Memoriałów Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza, a także dyrektorem dziesięciu pierwszych edycji tych zawodów.

Przez dwie kadencje (od 2003 do 2011) zasiadał w zarządzie Automobilklubu Krakowskiego, pełniąc funkcję przewodniczącego Koła Komisarzy Sportowych. W tamtych latach w klubową działalność angażowało się 250- 300 komisarzy.

W swej dokumentacji miał z górą dwieście wpisów z czynności sędziowskich, pełnionych podczas międzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych imprez w różnych dyscyplinach sportów motorowych.

Andrzej Borowiczka był powszechnie szanowany i ceniony za swe wysokie kompetencje, talenty organizatorskie, życzliwy stosunek do ludzi, serdeczność wobec zawodników i młodszych kolegów- działaczy. Żył 72 lata.