ZPL: GETIN LEASING LIDEREM WZROSTU

Związek Polskiego Leasingu, organizacja skupiająca większość działających na naszym rynku firm leasingowych opublikował dane dotyczące wyników branży za 2011 rok. Bezprecedensowy, najwyższy w stawce wzrost sprzedaży o blisko 120 procent osiągnęła firma Getin Leasing, specjalizująca się w leasingu pojazdów.

Getin Leasing jest obecnie na trzecim miejscu pod względem ilości zawartych umów na samochody osobowe i na 4 miejscu wśród firm zawierających największą ilość umów leasingowych. Świadczy to o elastyczności firmy i zadowoleniu klientów z oferowanych warunków. Getin Leasing oferuje między innymi jako jedyna firma leasing w procedurze uproszczonej do 300 tysięcy zł. z oplata wstępna od 1 proc. na okres nawet do 7 lat.

Cały rynek leasingowy zanotował wzrost w wysokości 14 proc. rok do roku. Z analiz branży wynika, że w roku 2012 spodziewany jest wzrost rynku leasingu w zbliżonej wartości. Firmy będą rozwijały również nowe produkty, jak leasing konsumencki, który Getin Leasing już posiada swojej ofercie. Ogółem firmy leasingowe zawarły w 2011 roku ponad 100 tysięcy umów leasingu.