ZTM I MOBILIS: KONTRAKT NA 25 AUTOBUSÓW W RUCHU W WARSZAWIE

Mobilis11

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zawarł z firmą Mobilis kolejną umowę na obsługę komunikacji miejskiej w stolicy. Kontrakt zawarty został w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Dotyczy dostarczenia oraz obsługi 25 autobusów 12-metrowych w ruchu. Umowa weszła w życie na początku lipca.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

Firma Mobilis, największy niezależny operator komunikacji miejskiej w Warszawie, dysponuje w stolicy taborem liczącym 175 autobusów w ruchu oraz niezbędnymi autobusami rezerwowymi.

Nowa umowa na obsługę komunikacji miejskiej obowiązuje od 1 lipca br. do 28 lutego 2018 roku. Dotyczy świadczenia usług transportu zbiorowego 25 używanymi autobusami 12-metrowymi marki Solaris. Elementem kontraktu jest również dostarczenie 3 pojazdów rezerwowych, używanych w miarę potrzeb w nagłych sytuacjach, aby zapewnić płynną realizację kontraktu. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ilości 1 600 000 wozokilometrów (-5%/ +10%).

O podpisaniu z firmą Mobilis umowy na podstawie zamówienia z wolnej ręki zadecydowało kilka czynników, w tym przede wszystkim znajomość standardów obsługi komunikacji miejskiej, posiadane zasoby kadrowe oraz zaplecze techniczne. Autobusy przeznaczone do realizacji kontraktu używane były już przy poprzednich kontraktach na rzecz warszawskiego ZTM-u.

– Cieszymy się, że możemy wspierać Zarząd Transportu Miejskiego w realizacji kolejnego zamówienia na obsługę komunikacji miejskiej. Co równie ważne, znając wszystkie uwarunkowania, byliśmy w stanie bardzo szybko przystąpić do realizacji tego kontraktu. Dysponujemy m.in. silnym zapleczem logistycznym oraz bardzo dobrą znajomością standardów i wymagań dotyczących jakości usług realizowanych w ramach kontraktu – powiedział Dariusz Załuska, Prezes Zarządu Mobilis Sp. z o.o.

Firma Mobilis jest największym niezależnym operatorem komunikacji miejskiej w Warszawie i dostarcza kompleksową obsługę komunikacji miejskiej w stolicy już od ponad 20 lat. Dysponuje w stolicy taborem liczącym 175 autobusów w ruchu. Firma zatrudnia w Warszawie blisko 500 certyfikowanych kierowców.