SPdBRD: KONKURS MAŁYCH GRANTÓW EDYCJA 2013

logo

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłasza Konkurs Małych Grantów na projekty związane z podniesieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem konkursu jest wspieranie małych projektów prowadzonych przez organizacje non-profit zajmujące się tą tematyką.

Regulamin konkursu oraz wzory wniosku i budżetu można znaleźć na stronie Partnerstwa www.pbd.org.pl. To już druga edycja Konkursu ogłaszanego przez SPdBD.


Zobacz także:
BEZPIECZEŃSTWO


W pierwszej edycji wpłynęło ponad 30 wniosków, z czego Komisja Konkursowa wybrała pięć projektów, które najlepiej spełniały kryteria założone w regulaminie. Łączna kwota dofinansowania wyniosła prawie dwadzieścia tysięcy złotych.

Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Jacek Wojciechowicz, ekonomista, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przez wiele lat pracując w Banku Światowym realizował podobny projekt finansowany ze środków tego banku.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego jest organizacją skupiającą w swoich szeregach przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego. Biorąc pod uwagę mnogość lokalnych inicjatyw zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz fakt braku wystarczających środków finansowych na przeprowadzenie tych działań, Partnerstwo w ramach posiadanych środków wspiera projekty o charakterze lokalnym. W myśl zasady: „Myśl globalnie, działaj lokalnie” wspomagamy cenne pomysły, które wpływają lokalnie na podniesienie stanu bezpieczeństwa ale jednocześnie pozwolą na zmianę globalnych statystyk dla naszego kraju.

– Szeroki odzew ze strony środowisk lokalnych na pierwszą edycję Konkursu utwierdził nas w przekonaniu o słuszności podjętych działań. Zaangażowani ludzie mający świetne pomysły potrzebują czasami tylko niewielkiego wsparcia z zewnątrz, aby móc stworzyć koalicję podmiotów chętnych do współpracy i zrealizować działania, które bezpośrednio wpłyną na bezpieczeństwo na drogach. Cieszę się niezmiernie, iż kolejny raz możemy wesprzeć właśnie takich ludzi – powiedział Bartłomiej Morzycki, Prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Zobacz także: KONKURS 2012