BMW: URBAN TRANSFORMS 2013 – KONKURS Z NAGRODAMI

BM 1_36089

Idea zrównoważonego rozwoju miast od lat determinuje sposób działania marki BMW. Prace nad koncepcjami miejskiej mobilności, jak na przykład w pełni elektryczny model BMW i3, to nie jedyny przejaw realizacji tej idei.

Marka BMW na całym świecie wspiera badania i innowacyjne projekty dotyczące rozwoju wielkich metropolii i szeroko rozumianych relacji: człowiek – miasto. Dlatego BMW Group Polska, we współpracy z Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana – ogłasza konkurs: BMW/ URBAN/ TRANSFORMS/ 2013.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI


Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu realizującego w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu miasto może się stać miejscem bardziej przyjaznym dla mieszkańców.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do architektów, urbanistów, designerów, ale również organizacji społecznych czy wspólnot obywatelskich – wszystkich tych, którzy chcą zmieniać i unowocześniać przestrzeń miejską.

Zgłoszone projekty w wymierny sposób mają poprawiać jakość życia mieszkańców w jednym z następujących obszarów: miejska mobilność, zrównoważony rozwój, ekologia, recykling, rewitalizacja przestrzeni, bezpieczeństwo, energia, estetyka miasta, komunikacja w przestrzeni miejskiej, czas wolny, systemy parkingowe oraz energia odnawialna.

BM 2_138290

Uczestnikami konkursu mogą być zespoły, w skład których wejdą profesjonalni architekci i designerzy. Ich zadaniem będzie stworzenie projektów, sprawiających, że miasta staną się miejscami bardziej przyjaznymi dla swoich mieszkańców. Zwycięski zespół dostanie nagrodę w wysokości 10 000 złotych, a zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 000 złotych, przeznaczonych na jego realizację i zostanie włączony w przestrzeń jednego z polskich miast.

Konkursowe prace oceni jury, w którego skład weszli: Aleksandra Wasilkowska — architektka, wiceprezeska SARP – OW, Bogna Świątkowska — prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, Edwin Bendyk — dziennikarz, publicysta, z-ca kierownika Działu Naukowego tygodnika Polityka, Grzegorz Piątek – krytyk architektury, naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2014, a wiosną 2014 planowana jest wystawa najlepszych projektów. W połowie przyszłego roku rozpocznie się miejska realizacja nagrodzonej koncepcji.

Współorganizatorem konkursu jest Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana – inicjator cyklu wystaw i publikacji „Synchronizacja. Projekty dla miast przyszłości”. Patronat nad konkursem BMW/ URBAN/ TRANSFORMS objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich Patronat (oddział WAW).

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie bmwtransformy.pl.