FIAT: PRZEJĘCIE UDZIAŁÓW CHRYSLERA OD VEBA TRUST

1 000 000_FIAT 500 FAP TYCHY

Nie milkną echa zawartego porozumienia, na mocy którego Fiat North America LLC („FNA”) przejął 1 stycznia br. całość udziałów własnościowych VEBA Trust w Chrysler Group LLC („Chrysler Group”) stanowiących 41,4616 procent wartości grupy poza władztwem FNA.

Finalizacja tej transakcji przewidziana jest najpóźniej do 20 stycznia 2014 roku. W wyniku sprzedaży swoich udziałów w Chrysler Group, VEBA Trust otrzyma zagregowaną kwotę 3 mld 650 mln USD.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI


Równolegle z tą transakcją Chrysler Group i związek zawodowy UAW (United Automobile, Aerospace and Agricultural Workers of America) zawarły porozumienie w formie Memorandum of Understanding o dodatkowej wypłacie 700 mln USD przez Chrysler Group na rzecz VEBA Trust, płatnej w czterech równych ratach, z których pierwsza zapłacona będzie w momencie zamknięcia transakcji głównej, a pozostałe raty – w kolejne trzy rocznice po pierwszej płatności.

W zamian za powyższe świadczenia UAW podjął szereg zobowiązań dotyczących kontynuacji wsparcia dla reorganizacji produkcji w Chrysler Group oraz dalszej implementacji aliansu organizacyjnego Fiat- Chrysler, m.in. aktywnej współpracy w zakresie należytego wdrażania programów Fiat- Chrysler World Class Manufacturing we wszystkich zakładach produkcyjnych koncernu, w tym metod oceny skuteczności i wydajności, a także intensyfikacji współdziałania w zakresie długoterminowych planów rozwoju Grupy.

W ramach obecnego porozumienia FNA i VEBA Trust uzgodniły rezygnację z postępowania cywilnego przed sądem Delaware w sprawie interpretacji umowy opcji kupna, na mocy której Fiat poprzez FNA, ubiegał się o możliwość wykupu udziałów VEBA Trust w Chryslerze. Udziały te przejęte zostają obecnie przez FNA na mocy zawartego porozumienia z VEBA Trust.

Biorąc pod uwagę założenia transakcji o zakupie udziałów VEBA Trust w Chrysler Group, Fiat nie przewiduje konieczności zwiększenia kapitału własnego poprzez dodatkową emisję akcji.