HONDA: PROCES MASOWEJ EKSTRAKCJI METALI

Honda Motor oraz Japan Metals & Chemicals, jako pierwsze w świecie, planują rozpocząć proces masowej ekstrakcji metali ziem rzadkich z podzespołów montowanych w produktach marki Honda. Operacja ta nie będzie nosiła znamion eksperymentu, lecz ma być masowym procesem przeprowadzanym w zakładach przetwórstwa surowców wtórnych.

Odzysk metali ziem rzadkich będzie również kolejnym etapem strategii recyklingowej opracowanej przez Hondę.

W ramach tej strategii do końca miesiąca Honda we współpracy z firmą Japan Metals & Chemicals rozpocznie pozyskiwanie metali ziem rzadkich ze zużytych akumulatorów niklowo – metalowo – wodorowych, których demontaż z hybrydowych modeli marki Honda ma się odbywać w autoryzowanych stacjach obsługi marki Honda na terenie Japonii oraz za granicą. Będzie to pierwsza tego typu operacja prowadzona na masową skalę i z wykorzystaniem zakładów przetwórstwa surowców wtórnych.

Akumulatory niklowo – metalowo – wodorowe poddawane są obróbce termicznej, w wyniku której możliwe jest odzyskanie złomu stali nierdzewnej zawierającego nikiel. Udana stabilizacja procesu ekstrakcji w zakładach firmy Japan Metals & Chemicals umożliwia ekstrakcję metali ziem rzadkich na skalę masową, a czystość odzyskanego surowca jest porównywalna ze świeżo wydobytym i oczyszczonym metalem.

Nowoopracowany proces pozwala na ekstrakcję ponad 80 proc. metali ziem rzadkich zawartych w akumulatorach niklowo – metalowo – wodorowych. Honda planuje ponownie wykorzystanie odzyskanych surowców nie tylko w nowych akumulatorach, ale również w innych swoich produktach. Ponadto firma prowadzić będzie działania umożliwiające w przyszłości odzysk metali ziem rzadkich z innych poza akumulatorami podzespołów.

Poświęcając wiele uwagi zagadnieniu recyklingu surowców wykorzystywanych do budowy swoich produktów, Honda od dawna stosuje zasadę 3 x R (ang. reduce, reuse, recycle), czyli redukcji, ponownego wykorzystania oraz recyklingu. Dla przykładu warto wspomnieć, iż to właśnie Honda – jako pierwszy japoński producent samochodów – rozpoczęła sprzedaż regenerowanych podzespołów oraz zajęła się zbiórką i przetwarzaniem zużytych filtrów oleju oraz zderzaków. Firma planuje dalszy rozwój procedur związanych z recyklingiem i ponownym wykorzystaniem surowców.

Cykl ponownego wykorzystania metali ziem rzadkich jaki chciałaby wypracować Honda

Schemat: dilerzy marki Honda (zbiórka zużytych akumulatorów) – transport – rozbiórka / złomowanie – kalcynowanie – rozdrabnianie / sortowanie – (substancje aktywne) – fuzja / ekstrakcja – metale ziem rzadkich nikiel kobalt – producenci podzespołów (ponowne wykorzystanie do produkcji nowych podzespołów włączając w to akumulatory) – Honda (produkty marki Honda) – klienci.