KUPUJESZ KIA – POMAGASZ RODZINOM W MALI

Kia Motors Europe rozpoczęła sponsorowanie charytatywne programu zasiewów ochronnych dla rolnictwa w południowym regionie afrykańskiej Republiki Mali. Założeniem projektu pod nazwą „Kia − Planting For A Better Life” (‘Kia − lepsze życie dzięki sadzeniu roślin’) jest zasadzenie w ciągu najbliższych trzech lat około sześciu milionów krzakowatych roślin rodzaju Jatropha (jatrofa), aby poprzez pomoc w zwiększeniu plonów i dochodów lokalnych rodzin rolniczych stworzyć im perspektywę jaśniejszej przyszłości.

To wspierane przez 14 europejskich oddziałów krajowych Kia (w Polsce, Austrii, Belgii, Republice Czech, Francji, Niemczech, na Węgrzech, w Irlandii, Włoszech, Holandii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii) przedsięwzięcie przewiduje „dotację” w postaci sześciu sadzonek jatrofy za każdy samochód marki Kia sprzedany na każdym z określonych tą listą rynków Europy − na łączną wartość ok. 500 000 euro rocznie.

Jako integralny element ‘Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej’ Kia projekt ten będzie realizowany przez holenderską organizację humanitarną „Trees For All” (‘Drzewa Wszędzie’), która posiada bogate doświadczenia w dziedzinie programów plantacji jatrofy, a współpracę z Kia Netherlands i Kia Sweden w Mali rozpoczęła już w roku 2007. Efektem tej działalności jest zasadzenie 2,3 miliona drzew i założenie 51 Szkół Polowych Jatrofy, dzięki którym ponad 5000 rolników malijskich otrzymało szansę poznania pożytków z plantowania specjalnych krzaków i drzew by osiągać lepsze plony podstawowych roślin żywieniowych, m.in. kukurydzy, sorgo i orzeszków ziemnych.

– Dla rolników, ich rodzin oraz lokalnych społeczności w Mali ten wielostronny projekt zwiastuje szybkie i rzeczywiste korzyści przez wiele kolejnych lat − powiedział Paul Philpott, dyrektor operacyjny (COO) Kia Motors Europe.

Krzak jatrofy (mogący osiągać wysokość niewielkiego drzewa) jest wytrzymałą na brak wody i szkodniki rośliną wieloletnią (byliną) o kilku istotnych zaletach. Jest niesmaczna i trująca dla dzikich zwierząt, a więc może tworzyć niemal idealny „żywopłot” otaczający uprawy żywnościowe. Zapobiega także erozji gleby oraz − począwszy od piątego roku wegetacji, rodzi nawet 3,5 kilograma owoców nasiennych z ara bieżącej uprawy, z których można wyprodukować 0,5 litra paliwa bio-diesel i tym sposobem zwiększyć dochód gospodarstwa rolnego.

– Wcześniejsze projekty, finansowane przez dwa tylko europejskie oddziały Kia przyniosły konkretne efekty dla rolników i lokalnych społeczności w Mali, pokazując co można by osiągnąć przy większych środkach i nakładach. Dzisiaj, dzięki deklaracji wsparcia od innych kluczowych rynków Kia w Europie możemy mówić o znacznie większym rozmachu i zasięgu tej akcji − dodał Paul Philpott.

Począwszy od 5 marca 2012 program „Kia − Planting For A Better Life” emitowany będzie w ramach serii „Responsible Business” (‘Biznes odpowiedzialny społecznie’) telewizji CNBC dostępnej w 355 milionach gospodarstw domowych na obszarze USA, Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz regionu Azji-Pacyfiku.

Seria audycji CNBC „Responsible Business” powstaje we współpracy z programem UNEP (United Nations Environment Programme) dedykowanym korporacjom skali globalnej, które wdrażają zasady projektów Global Compact ONZ, koncentrujących się na poszukiwaniu rozwiązań najważniejszych problemów współczesnej cywilizacji.

Więcej informacji na temat projektu „Kia – Planting For A Better Life” na stronie youtu.be/sd2–X5MMWg.