RENAULT: KONKURS SKB 2012 ROZPOCZĘTY

Od 11 czerwca członkowie ponad 400 Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa mogą wziąć udział w konkursie na najbardziej aktywny i efektywny klub w Polsce. Do wygrania są atrakcyjne nagrody – m.in. kamera video i sprzęt komputerowy.

Akcja jest elementem międzynarodowego programu edukacyjnego dla szkół podstawowych Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.

Konkurs na najbardziej aktywny i efektywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z całej Polski. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy do 20 czerwca 2012 wysłać sprawozdanie z przeprowadzonych w roku szkolnym 2011/2012 działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub/i promocji ekologicznych form transportu w społeczności lokalnej.

Sprawozdanie dostępne jest do pobrania na stronie internetowej programu www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb. Wypełnione sprawozdanie powinno liczyć maksymalnie 4500 znaków ze spacjami i można do niego dołączyć dokumentację fotograficzną – maksymalnie 4 zdjęcia w formacie .jpg, o łącznym maksymalnym rozmiarze 5 MB.

Nadesłane raporty oceni jury złożone z przedstawicieli organizatora konkursu – Renault Polska, które wybierze laureatów 1, 2, i 3. miejsca. Zwycięskie kluby otrzymają atrakcyjne nagrody: kamerę video, cyfrowy aparat fotograficzny, skaner do komputera oraz zestawy klubowicza, składające się z legitymacji, naklejek i odznak SKB. Więcej szczegółów i regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb.

Dodatkowo w konkursie zostanie przyznana nagroda specjalna przez samych członków SKB. Każdy klub biorący udział w konkursie, będzie mógł do 25 czerwca 2012 zagłosować na SKB, który jego zdaniem był najaktywniejszy i najbardziej efektywny. Zwycięzcy otrzymają drukarkę do komputera.

Szkolne Kluby Bezpieczeństwa są jednym z czterech elementów międzynarodowego programu edukacyjnego Renault dla szkół podstawowych „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Celem projektu jest aktywne działanie dzieci zrzeszonych w ramach klubów na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i promocji ekologicznych form transportu w społeczności lokalnej – w szkole, jak i poza nią. SKB mogą między innymi organizować happeningi, akcje ulotkowe, debaty z przedstawicielami władz oraz monitorować stan bezpieczeństwa w drodze do szkoły.

W całej Polsce działa już ponad 400 klubów we wszystkich województwach w kraju, które dodały prawie 4200 relacji ze swoich działań za pośrednictwem serwisu internetowego akcji www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb.

Aby założyć Szkolny Klub Bezpieczeństwa w swojej szkole, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb. Każda placówka otrzyma dostęp do specjalnego serwisu internetowego, który pozwala na samodzielne stworzenie profilu swojego klubu, dzielenie się relacjami z działań, pobieranie materiałów edukacyjnych i udział w regularnych, comiesięcznych konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.