RENAULT: MIASTA ŻYJĄ POJAZDAMI ELEKTRYCZNYMI

Transport towarów, który jest niezbędnym ogniwem zaopatrzenia firm, sklepów i mieszkańców jest odpowiedzialny za 25 procent emisji CO2 i 50 procent zużycia oleju napędowego w miastach.

Jednocześnie w wielu miejscach na świecie wprowadzane są restrykcje, mające na celu zmniejszenie ruchu pojazdów oraz ograniczenie emisji spalin i hałasu w centrach miast. Wyzwaniem dla nowoczesnego, zrównoważonego transportu jest taka organizacja logistyki miejskiej, która pogodzi potrzeby rynku i środowiska.

– Samochody i pojazdy elektryczne stwarzają dla miast możliwości, jakich nie daje żaden inny rodzaj transportu. Nie emitują spalin podczas jazdy i nie hałasują, co pozwala dostarczać towary bez zanieczyszczania powietrza i w bardziej elastycznych godzinach – mówi Agata Szczech, Dyrektor Public Relations Renault Polska.

We Francji każde miasto powyżej 100 tys. mieszkańców jest zobowiązane do uwzględniania kwestii zrównoważonej koncepcji transportu towarów w ramach polityki transportowej miasta. Jedną z realizowanych koncepcji są wielopoziomowe modele logistyki, które proponują dostarczanie towarów w kilku etapach, np. pociąg dowozi materiały na obrzeża miasta, stąd są one przewożone w samochodach elektrycznych w odpowiednie strefy miasta, z których są następnie dostarczane do odbiorców końcowych małymi pojazdami elektrycznymi czy skuterami, również napędzanymi prądem.

Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest też wykorzystanie drogi wodnej. W Paryżu firmy transportowe rozpoczęły w 2011 r. dystrybucję paczek, korzystając z magazynów umieszczonych na barkach. Barki zatrzymują się w wyznaczonych miejscach w centrum miasta, skąd towar jest dalej dostarczany za pośrednictwem elektrycznych trójkołowych skuterów.

– Doświadczenia europejskie pozwalają nam myśleć o nowych, a jednocześnie już sprawdzonych rozwiązaniach transportowych dla polskich miast – podsumowuje Agata Szczech, Dyrektor Public Relations Renault Polska.