RENAULT: NAGRODA EUROSTAR ZA EKSPANSJĘ

Czasopismo Automotive News Europe uhonorowało Carlosa Ghosna, Prezesa Aliansu Renault-Nissan oraz Brunona Ancelina, Dyrektora na region Eurazji i jednocześnie Dyrektora Generalnego Renault na Rosję, nagrodą Eurostar.

Nagrodę dla „Prezesa Grupy” przyznano Carlosowi Ghosnowi w uznaniu za wdrażanie skutecznej strategii światowej ekspansji, ukierunkowanej na rynki o wysokim potencjale wzrostu w kontekście stopniowego kurczenia się sprzedaży w strefie euro. W roku 2011 aż 43 proc. całkowitej sprzedaży Renault przypadło na rynki pozaeuropejskie w porównaniu do 37 proc. w roku poprzednim.

Automotive News Europe zwrócił też uwagę, że w roku 2011 Nissan odnotował rekordowe wielkości sprzedaży na terenie Europy, a partnerzy Aliansu znacząco umocnili swoją pozycję na szybko rosnącym rynku rosyjskim, stając się równocześnie liderami sprzedaży aut elektrycznych w Europie.

– Czuję się wielce zaszczycony przyznaną mi nagrodą Eurostar. W ciągu najbliższych kilku lat Europa będzie musiała stawić czoła poważnym wyzwaniom, ale jestem przekonany, że pozostanie kontynentem innowacyjnym i uczyni wszystko, co konieczne, aby powrócić na ścieżkę wzrostu i dobrobytu – powiedział Carlos Ghosn.

Bruno Ancelin otrzymał nagrodę dla „Dyrektora Wykonawczego na Rynkach Wschodzących” za kluczową rolę, jaką odegrał w zwiększaniu sprzedaży aut Renault na terenie Rosji (plus 60 proc. w roku 2011, plus 25 proc. od stycznia do sierpnia roku 2012). Alians Renault-Nissan i AwtoWAZ stawiają sobie za cel zdobycie do roku 2015 40 proc. udziałów w rosyjskim rynku sprzedaży nowych aut.

– Jestem bardzo zadowolony z otrzymania tej nagrody, będącej przede wszystkim nagrodą dla całego zespołu odpowiedzialnego za region Eurazji i samej Rosji, bez którego nic nie byłoby możliwe. Chciałbym też skorzystać z okazji i podziękować wszystkim działom Renault, które wspierały nas swoją wiedzą i doświadczeniem, a także personelowi w Moskwie i pracownikom AwtoWAZ, którzy pomagają nam uczynić ten region jedną z kluczowych dźwigni rozwoju naszej firmy – stwierdził Bruno Ancelin.