RENAULT: STARTUJE NOWY KONKURS DLA DZIECI

Startuje ogólnopolski konkurs „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, organizowany w ramach 12. edycji programu Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. To jedna z największych na świecie inicjatyw dla dzieci na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zrównoważonego transportu. Nagrodą główną w konkursie jest udział w międzynarodowym finale w Parku EuroDisneyland pod Paryżem.

Konkurs „Twój pomysł, Twoja inicjatywa” to najnowszy element programu Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”, który zastąpił organizowany nieprzerwanie od 2000 roku konkurs plastyczny. „Twój pomysł, Twoja inicjatywa” polega na przemyśleniu przez dzieci kluczowych kwestii, zidentyfikowaniu problemów oraz wypracowaniu rozwiązań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i przyjazną dla środowiska motoryzacją, a następnie wdrożeniu kampanii świadomościowej w szkołach podstawowych i lokalnych społecznościach. Najlepsze inicjatywy mają w efekcie przyczynić się do minimalizacji niewłaściwych zachowań wśród użytkowników ruchu drogowego, promowania zrównoważonych form transportu, a także poprawy infrastruktury drogowej.

Konkurs ma charakter grupowy i jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Aby zgłosić się do konkursu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie programu Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” www.bezpieczenstwo.renault.pl. Każda szkoła otrzyma elektroniczny poradnik, który krok po kroku pomoże uczniom i nauczycielom prawidłowo zrealizować konkurs.

Poradnik porusza zagadnienia związane z problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego i zrównoważonego transportu, zawiera metodologię dla nauczyciela oraz szereg wskazówek, porad i przykładów kampanii świadomościowych.

Zadanie konkursowe polega na wysłaniu do 1 marca 2012 roku przez uczniów szkół podstawowych krótkiego sprawozdania opisującego „Twój pomysł” oraz dokumentacji zrealizowania kampanii „Twoja Inicjatywa”, przedstawionej w dowolnej formie artystycznej – może to być obraz, nagranie audio lub video. Nadesłane na konkurs projekty oceni jury złożone z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Instytutu Transportu Samochodowego, patronów medialnych i organizatorów. Jury zakwalifikuje do kolejnego etapu 5 grup, a także przyzna 25 wyróżnień. Najlepsza piątka będzie rywalizować o nagrodę główną podczas krajowego finału konkursu, który odbędzie się w kwietniu 2012 w Warszawie. Zadaniem finałowym będzie podsumowanie swoich działań zrealizowanych w ramach konkursu „Twój pomysł, Twoja inicjatywa” w 5-minutowej prezentacji.

Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd zwycięskiej grupy w czerwcu 2012 na Międzynarodowy Finał do Francji, gdzie po raz pierwszy zostanie wręczona nagroda specjalna – za najlepszą inicjatywę wśród państw uczestniczących w konkursie organizowanym w ramach programu Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Zwieńczeniem międzynarodowego finału będzie wycieczka do Parku EuroDisneyland pod Paryżem.

– Konkurs „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, organizowany w ramach programu Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”, ma na celu dopuszczenie dzieci do współpodejmowania decyzji dotyczących ich bezpieczeństwa oraz jakości życia. Chcemy zaangażować wszystkich uczestników projektu – dzieci, nauczycieli, rodziców i całe społeczności lokalne – w analizę znaczenia bezpieczeństwa i mobilności w naszym życiu, a w konsekwencji do stworzenia otoczenia zapewniającego właściwe warunki dla dzieci w przestrzeni publicznej – mówi Agata Szczech, Dyrektor Public Relations Renault Polska.