VOLKSWAGEN: DUŻE NAKŁADY NA INWESTYCJE

Koncern Volkswagen zainwestuje w najbliższych pięciu latach w dział motoryzacyjny około 62,4 mld euro. 32,7 mld euro, czyli 66 procent koncern przeznaczy na inwestycje rzeczowe w dziale produkcji samochodów w celu modernizacji i rozszerzenia palety produktów wszystkich marek. Główny nacisk położony zostanie na nowe samochody i kolejne generacje modeli prawie wszystkich klas samochodów, opierające się na technologii modułowej.

Koncern Volkswagen będzie zatem konsekwentnie kontynuował ofensywę modeli by zdobyć nowe rynki i segmenty. W dziedzinie budowy napędów wprowadzone zostaną nowe generacje silników udoskonalonych pod względem mocy, zużycia paliwa i wartości emisji. Szczególny nacisk położony zostanie na prace nad silnikami hybrydowymi i elektrycznymi.

W najbliższych pięciu latach koncern przeznaczy także 17,1 mld euro na inwestycje nie związane bezpośrednio z poszczególnymi produktami. Nowe produkty, ze względu na swoje wysokie wymagania jakościowe i stałe udoskonalanie procesów produkcji, wymagają zmian i zwiększenia wydajności tłoczni, lakierni i działów montażu. Poza nakładami na produkcję przewidziano także inwestycje w dział prac badawczych i rozwojowych, zapewnienia jakości, dystrybucji, zaopatrzenia w oryginalne części zamienne i w technologie informacyjne.

W planie inwestycji przeznaczono też pewne kwoty na koszty związane z alternatywnymi źródłami energii – wiatrem, słońcem i wodą, które pozwolą zaopatrywać zakłady w energię odnawialną.

– Koncern Volkswagen zainwestuje rekordową sumę w osiągnięcie swojego celu, jakim jest zdobycie pozycji najlepszego pod względem ekologii i ekonomii producenta samochodów na świecie – powiedział Martin Winterkorn, Prezes Zarządu Volkswagen AG.

– Volkswagen swoimi inwestycjami po raz kolejny umacnia przyszłość koncernu. Wysoki poziom zaangażowania w nowe, innowacyjne produkty i metody produkcji, a także w nasze zakłady na całym świecie pozwoli na długoterminowe utrzymanie miejsc pracy – wyjaśnił przewodniczący Rady Zakładowej koncernu, Bernd Osterloh.

Na dział budowy nadwozi w Wolfsburgu przeznaczonych zostało około 100 mln euro. To samo dotyczy działu budowy nadwozi w Emden.

Kolejnym ważnym punktem inwestycji w niemieckie zakłady będą alternatywne napędy, nowe generacje silników wysokoprężnych i benzynowych oraz nowe generacje innowacyjnej dwusprzęgłowej przekładni Volkswagena.