ELEKTRYCZNE: WIELKA BRYTANIA MOŻE BYĆ DLA NAS PRZYKŁADEM

ladowar-gree1

Wielka Brytania, pod względem liczby rejestracji samochodów elektrycznych zajęła w 2017 roku trzecie miejsce w Europie – zaraz po Norwegii (62 313) i Niemczech (54 617). Nabywców na wyspach znalazło 47 298 aut EV.

W zakresie inicjatyw rządowych mających na celu popularyzację pojazdów bezemisyjnych, Polska ma skąd czerpać wzorce.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI

ECO


 

Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL zanalizowało najnowszy raport Izby Gmin podsumowujący stan rozwoju elektro- mobilności oraz infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Wielkiej Brytanii. Ogólna liczba takich samochodów poruszających się po brytyjskich drogach wyniosła po koniec ubiegłego roku 130 tys.

Liczba publicznie dostępnych ładowarek przekroczyła 2 700. Niemal 460 z nich to ładowarki szybkie, zlokalizowane w pobliżu głównych dróg Wielkiej Brytanii, dzięki czemu aż 55 proc. dalekich podróży samochodem elektrycznym na Wyspach można zrealizować bez konieczności odbywania dłuższych postojów na ładowanie.

– Według szacunków Izby Gmin, aby nadążyć za wzrostem liczby EV do 2030 r., Wielka Brytania potrzebuje w sumie 1 170 szybkich ładowarek oraz 27 tys. punktów publicznie dostępnych. Szacowany koszt rozwoju tej infrastruktury, bez uwzględnienia kosztów przyłączeń, to 530 mln funtów, z czego 400 mln funtów ma na ten cel przeznaczyć brytyjski rząd – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Na Wyspach prowadzone są obecnie prace legislacyjne nad Ustawą o pojazdach zautomatyzowanych i elektrycznych. Nowy akt prawny m.in. umożliwi rządowi uregulowanie przemysłu EV w nadchodzących latach, zapewni wsparcie rozwoju infrastruktury ładowania, a także jej rozbudowę w kluczowych lokalizacjach, m.in. przy autostradach.

– W zakresie legislacyjnym można zidentyfikować wiele punktów wspólnych, co do rozwoju elektro- mobilności w Polsce i Wielkiej Brytanii. Podobna Ustawa o elektro- mobilności i paliwach alternatywnych została przyjęta w Polsce. W październiku 2017 r. rząd Wielkiej Brytanii przyjął dokument „Strategia czystego wzrostu. Droga do niskoemisyjnej przyszłości”, którego jednym z elementów jest przyspieszenie przejścia na transport niskoemisyjny. W lutym 2017 r. rząd Polski przyjął natomiast podstawowy dokument wyznaczający średniookresowy kierunek rozwoju kraju do roku 2030, tj. „Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, która także zakłada rozwój elektro- mobilności. Możemy sobie tylko życzyć, aby rozwój rynku EV w Polsce przebiegał podobnie jak na Wyspach, ale nie tylko na poziomie przepisów, lecz także konkretnych programów wsparcia – mówi Maciej Mazur.

Jak czytamy w opracowaniu, władze Wielkiej Brytanii już od 2009 r. starają się zapewnić odpowiednie wsparcie dla ekologicznego transportu. Dekarbonizacja tego sektora, zarówno w zakresie pojazdów służących do przewozu pasażerów, jak i towarów, stanowi klucz do osiągnięcia celów klimatycznych oraz poprawy jakości powietrza w dużych miastach, z Londynem na czele.

– Obecny rząd uważa, że rozbudowa infrastruktury przebiega w najbardziej efektywny sposób na szczeblu lokalnym, dzięki władzom publicznym, przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym, dlatego zapewnia im odpowiednie wsparcie. W Wielkiej Brytanii dostępne są oddzielne dotacje na ekologiczne samochody prywatne, taksówki oraz autobusy. Rząd zapewnia ponadto lokalne pakiety finansowania w ramach programu „Go Ultra Low”, we współpracy z przemysłem motoryzacyjnym – mówi Maciej Mazur z PSPA.

Dotacje do samochodów osobowych i vanów przysługują od 2011 r. Wysokość dofinansowania zależy od modelu pojazdu. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 8 tys. funtów. Zarejestrowani właściciele, leasingobiorcy lub główni użytkownicy pojazdów elektrycznych mogą także otrzymać dotację w wysokości 75 proc. (maksymalnie 700 funtów z VAT) kosztów i zakupu ładowarek do EV przeznaczonych do użytku domowego. Miliony funtów przeznaczane są także na wsparcie elektrycznych autobusów i taksówek, a także na badania i rozwój technologii elektro- mobilnych.

Starania rządu przynoszą na Wyspach wymierne efekty. Wielka Brytania znajduje się w ścisłej czołówce państw europejskich pod względem liczby sprzedawanych samochodów elektrycznych oraz jest jednym z liderów w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii związanych z elektro- mobilnością.

Brytyjski rząd planuje wprowadzić zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2040 r., a w 2050 r. prawie każdy samochód i van na drogach Wielkiej Brytanii ma być zeroemisyjny.